Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BIERNOT STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzień obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r. aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udało się ustalić. Po około pół roku odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

BIGOS JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1914 r. w Bestwinie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz. Z wyroku policyjnego sądu doraźnego, 27.01.1944 r. skazany na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej”. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612.

 

BILIŃSKI FERDYNAND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 3.01.1889 r. w Monasterzyskach, zamieszkały w Bielsku. Zawód – notariusz. Jako oficer WP brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do obozu dla internowanych oficerów WP na Węgrzech, skąd wrócił do kraju na początku okupacji hitlerowskiej. Przed wybuchem wojny w 1939 r. wpisany do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 11B) – przewidziany przez hitlerowców do „likwidacji w pierwszej kolejności”. Aresztowany w styczniu 1945 r. wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Mauthausen, 7.03.1945 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 137546. Zginął 4.04.1945 r.

Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 11B).

 

BINDA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 23666, nr E-675.

Urodzony 21.01.1919 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i po parodniowym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony został do KL Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23666. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie – na więźnia „wychowawczego” nr E-675. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.

 

BIŃKOWSKI JAN, zakonnik,

Więzień więzienia w Bielsku, Sosnowcu, KL Dachau nr 3558.

Urodzony 22.02.1867 r. w Makowie – obecnie pow. suski, brat zakonny. Od okresu przedwojennego – także podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w klasztorze w Czechowicach i tam 10.04.1940 r. aresztowany. Przewieziony do więzienia w Bielsku, stamtąd do więzienia w Sosnowcu, 14.04.1940 r. i dalej przetransportowany został do KL Dachau, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 3558. Zginął w tym obozie 22.01.1941 r.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r. s. 76; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 16.

 

BIŚTO JÓZEF, zakonnik,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Sosnowcu, KL Dachau nr 3600.

Urodzony 23.10.1899 r. w miejscowości Lecek pow. rzeszowski. Od okresu przedwojennego – także podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w klasztorze w Czechowicach i tam 10.04.1940 r. aresztowany. Przewieziony do więzienia w Bielsku, stamtąd do więzienia w Sosnowcu, 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przesłany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3600. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r. s. 76.

 

BISZTYK ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1912 r. w Rzykach pow. bielski, syn Jana i Marii, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12672/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:20, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 672.

 

BLACHA KRYSTYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8384.

Urodzona 1.01.1910 r. w Kamesznicy pow. żywiecki, córka Michała i Karoliny z d. Johaczi, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziona do KL Auschwitz, 2.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8384. Zginęła 1.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38613/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 493; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 1097.

 

BLACHURA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku.

Urodzony w 1920 r. w Bielsku. Harcerz od 1935 r., przyboczny III Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Białej. Członek Kręgu Starszoharcerskiego „Orla Brać”, aktywny działacz Polskiego Związku Zachodniego, jeszcze przed wybuchem wojny zaangażowany w akcje przeciw Niemcom na terenie Bielska. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Bielska, jako znany wróg III Rzeszy, 3.09.1939 r. został aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku. Zginął – według niepewnych informacji w Starym Bielsku.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 32; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko, którzy oddali zycie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego Seniorów przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 22; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14