Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BLACHURA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21342, nr E-310.

Urodzony 12.09.1903 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21342. Po jakimś czasie, zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-310. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 739.

 

BLAU FRITZ,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 30.05.1910 r. w Bielsku, syn Ernesta i Doroty z d. Kollek zamieszkały w Maarssen pow. Utrecht – Holandia. Aresztowany i w transporcie zbiorowym Żydów z Holandii przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25914/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:55, określenie przyczyny zgonu to: „Herz- und Kreislaufschwäche“ (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1120; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 414.

 

BLUMENFELD ARIE,

Więzień KL Auschwitz nr 33367.

Urodzony 11.06.1925 r. w Bielsku, syn Wiktora i Sali z d. Reiter, w okresie okupacji mieszkaniec Żyliny – Słowacja. Aresztowany i w transporcie zbiorowym Żydów ze Słowacji przetransportowany do KL Auschwitz, 29.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33367. Zginął 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21148/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 00:30, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 171; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 148.

 

BŁACHUT FRANCISZEK,

Więzień policji – zaginął bez wieści.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, aresztowany przez niemiecką policję – zaginął bez wieści, brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

BŁACHUT JÓZEF,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jedną z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

BŁACHUT ROZALIA,

Więźniarka policji – zaginęła bez wieści.

Mieszkanka Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, aresztowana przez niemiecką policję – zaginęła bez wieści, brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

BŁASIAK JÓZEF,

Więzień obozu – nieznana nazwa tego obozu.

Urodzony 6.07.1875 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany do obozu zagłady i tam zginął. Nieznana jest data śmierci oraz nazwa obozu w którym przebywał.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

BŁAŻEJOWSKI MARIAN,

Więzień KL Dachau nr 7092.

Urodzony 7.12.1903 r. w Kozach pow. bialski i tam zamieszkały, urzędnik. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako nr 7092. Zginął w tym obozie 1.06.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 17.

 

BŁOTKO WIKTOR,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausert-Gusen.

Urodzony 28.06.1913 r. w Komorowicach pow. bielski. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Żarach pow. żywiecki. Aresztowany 24.04.1940 r. a więc w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausert-Gusen, gdzie zginął 10.04.1941 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 201; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 35; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 10 wykazu).

 

BOCHEŃSKI WŁADYSŁAW,

Więzień obozu – nieznana nazwa obozu tego obozu.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu – którego nazwy nie udało się ustalić. Zginął.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 235.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14