Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
B

BOCIAN KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 80045.

Urodzony 30.05.1923 r. w Kaniówku gmina Czechowice pow. bielski, syn Michała i Anny z d. Wojcieszyk, harcerz. W 1936 r. podjął pracę w drukarni Sendera w Dziedzicach, i nadal tam pracował w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. Wraz z braćmi Stefanem i Franciszkiem należeli do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK – grupy dywersyjno-wywiadowczej. Podejrzany o przynależność do ruchu oporu, 7.10.1942 r. wraz z bratem aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd wraz z innymi towarzyszami niedoli przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 80045. Zginął 7.03.1943 r. – rozstrzelany z wyroku policyjnego sądu doraźnego. Według wystawionego aktu zgonu nr 13875/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnhautentzündung” (zapalenie opon mózgowych)

Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 10; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998., s. 232; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 353.

 

BOCIAN STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 80046, KL Neuengamme.

Urodzony 1.12.1920 r. w Czechowicach pow. bielski, (brat Kazimierza). Syn Michała i Anny z d. Wojcieszyk, harcerz. Od 1934 roku uczęszczał do szkoły zawodowej, a następnie pracował do 7.10.1942 r. (do aresztowania) w firmie F. A. Tverdy w Bielsku. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do Sił Zbrojnych Polski a następnie do ZWZ/AK. Działał w Czechowicach-Południowych, w Bestwinie – w grupie dywersyjnej. Aresztowany za działalność konspiracyjną 7.10.1942 r., wpierw był przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przeniesiony do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 80046. Następnie, 25.08.1944 r. przetransportowany do Neuengamme, skąd w drugiej połowie kwietnia 1945 r., więźniowie tego obozu zapędzeni zostali do portu w Lubece i załadowani na statki „Thielbeck”, „Athenę” i „Cap Arconę”. W dniu 2 i 3 maja – na pełnym morzu, w wyniku prowokacyjnego działania Niemców, statki te zostały zbombardowane i w efekcie zatopione przez alianckie lotnictwo. Uratowało się zaledwie 20 więźniów – Stefan Bocian niestety zginął.

Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 10; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 232; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

BOCZEK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1911 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski, górnik. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach przewieziony został do więzienia w Katowicach. Tam zginął 10.03.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 41.

 

BOJARSKI ROMAN,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 19.10.1903 r. w pow. bielskim i tam zamieszkały. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przesłany do KL Mauthausen, gdzie zginął 11.01.1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

BOKUN APOLINARY ZYGMUNT,

Więzień w obozach i więzieniach NKWD – Skaleń, Połtawa, Krzemieńczuk.

Urodzony 17.11 1913 r. w Stanisławowie, syn Zygmunta i Ludwiki z Grzegorskich. W latach 1924-1932 uczęszczał do gimnazjum w Stanisławowie – ukończone maturą. We wrześniu 1932 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – ukończonej w sierpniu 1935 r. ze stopniem podporucznika. Od września 1935 r. służył w 49 Pułku Piechoty Strzelców Karpackim w Kołomyi, od maja 1938 r. przeniesiony do 7 baonu pancernego w Grodnie – w 1939 r. awansował na porucznika. 28.08.1939 r. dowódca plutonu w kompanii czołgów TKS w składzie 31 dywizjonu pancernego Suwalskiej Brygady Kawalerii. W kampanii wrześniowej bił się m. in. w Czerwonym Dworze i pod Długobórzem – został ranny, udało się mu powrócić w strony rodzinne, znajdujące się pod okupacją sowiecką. 21.12.1939 r. pochwycony przez NKWD na granicy węgierskiej – podczas próby przedostania się do Francji. Więziony w kilku obozach i więzieniach NKWD (Skaleń, Połtawa, Krzemieńczuk), w lipcu 1940 r. zesłano go do łagru pod Archangielskiem, gdzie przebywał do sierpnia 1941 r. Po zawarciu układu Sikorski-Majski zgłosił się do tworzącej się w ZSRR – Armii Polskiej. W marcu 1942 r. ewakuowany do Iranu, a następnie do Palestyny, Egiptu i Iraku. Od lipca 1942 r. w 4 Batalionie Czołgów, l.05.1943 r. przeniesiony do Kwatery Głównej 2 Brygady Czołgów. W 1944 r. awansował do stopnia kapitana. W październiku 1944 r. przeniesiony do dyspozycji dowódcy II Korpusu Polskiego we Włoszech gen. W. Andersa. 1.01.1946 r. awansował do stopnia majora dyplomowanego. Ewakuowany wraz z II KP z Włoch do Wielkiej Brytanii, tam w 1946 r. ukończył służbę wojskową w WP.

Otrzymane odznaczenia: Gwiazdę za Wojnę 1939-1945, Gwiazdę Afryki (1945), Medal Wojska (1946). Zmarł w Clewland 24.08.1985 r.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 78.

 

BORAK JAN I,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Majdanek.

Urodzony ? w Białej Krakowskiej i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany wraz z żoną Julią za przynależność do organizacji konspiracyjnej. Po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przewieziony prawdopodobnie do KL Majdanek – tam zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Relacja H. Kuleckiego-Pysza – członek rodziny.

 

BORAK JAN II,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 11.06.1898 r. w Lipniku pow. bielski – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginał w tym więzieniu 2.10.1943 r. Podana przyczyna zgonu: ropne zapalenie migdałów.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 139.

 

BORAK JULIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54618.

Urodzona 2.11.1901 r. w Buczkowicach pow. bielski, zamieszkała w Białej Krakowskiej. Aresztowana wraz z mężem Janem, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, 13.08.1943 r. przesłana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54618. Zginęła 10.01.1944 r.

Bibliografia: APMA-B, Ankieta z dn. 20.01.2006 r. wypełniona przez siostrzeńca Pani Borek – Henryka Kuleckiego-Pysza (sygn. Mat./19591, nr inw. 182390); Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14