Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
C – Ć

CADER JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 20343, nr E-194.

Urodzony 19.11.1922 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20343, a po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-194. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.

 

CADER MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-841, nr 24776.

Urodzony 2.06.1925 r. w Godziszce gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Michała i Marii z d. Marek, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 19.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-841. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia policyjnego nr 24776. Zginął 28.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25760/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Lungentuberkulose” (katar/nieżyt jelit przy gruźlicy płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 260.

 

CHANEK IRENA z d. CZERWIŃSKA pseud. „Promyczek”,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, KL Ravensbrück, KL Sachsenhausen.

Urodzona 23.01.1925 r. w Krakowie, córka Józefa i Anny. Wykształcenie – średnie ekonomiczne, 3.09.1936 r. wstąpiła w szeregi harcerskie. W okresie okupacji hitlerowskiej (od 20.10.1941 do 6.06.1944 r.) zaangażowała się w działalność ruchu oporu na terenie Czechowic – w organizacji ZWZ/AK, pełniła funkcję łączniczki na obwód Oświęcim-Bielsko, członkini harcerskiej grupy „Orląt” pod Oświęcimiem.

Przez kilka lat okupacji działa w Oddziale Łączności i Informacji „Ochronka” (Organizacja Cywilna Pomocy Więźniom Politycznym KL Auschwitz). Od 1942 r. również w „Sosienkach” – zgrupowaniu Partyzantów AK. Jeździła w celach konspiracyjnych na trasach: Oświęcim – Bielsko, Oświęcim – Kraków, Oświęcim – Katowice, przewożąc pocztę konspiracyjną, szyfry, bibułę, paczki z żywnością, lekami, odzież, grypsy dla więźniów i od więźniów, a nawet materiały wybuchowe i broń. Pod zarzutem o działalność konspiracyjną, aresztowana 6.06.1944 r. w miejscu pracy w fabryce zapałek w Dziedzicach. Przesłuchiwano ją na gestapo w Bielsku, zaś 21.06.1944 r. trafiła do KL Auschwitz – do bloku nr 11. Przebywała tam jako więźniarka policyjna (Polizeihäftling) do 18.01.1945 r., czyli do ewakuacji obozu. Wraz z innymi więźniarkami uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. skąd koleją została przewieziona do KL Ravensbrück, a następnie do KL Sachsenhausen. 29.04.1945 r. została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Odeszła na wieczną wartę w grudniu 2006 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 718; Relacja z dnia 16.08.1961 r. złożona przez I. Chanek.

 

CHOLEWA ADOLF,

Więzień KL Auschwitz.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Auschwitz. Tam zginął 8.12.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Seiten: 1 2 3 4 5