Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
C – Ć

CYANKIEWICZ STANISŁAW,

Więzień KL Dachau.

Urodzony 7.12.1877 r., nauczuciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 8.04.1940 r. i z gestapo w Bielsku przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 16.07.1941 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 238; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 42; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 37 wykazu); W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

CYGAN JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr 20085.

Urodzony 17.03.1920 r. w Bielsku. Aresztowany w Krakowie i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 20.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20085. Zginął 16.06.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 117; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

CZADERNA KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen.

Urodzony 3.11.1920 r. w miejscowości Kozy pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Gross-Rosen – tam zginął w 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

CZAJA ERWIN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 9.05.1914 r. w Białej Krakowskiej, syn Władysława i Marii. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczeń Państwowego Gimnazjum w Bielsku – w 1937 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Po maturze ukończył Kurs Handlowy Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, otrzymując zatrudnienie jako praktykant w księgowości. Harcerz w drużynie przy gimnazjum w Bielsku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. (jako podchorąży). Dostał się do niewoli, lecz podczas transportu jeńców do innej miejscowości zdołał zbiec i wrócił do Bielska. Zaangażował się w działalność ruchu oporu, należał do grupy konspiracyjnej starszej młodzieży harcerskiej bardzo zaangażowanej w organizacji ZWZ. Między innymi, zajmował się rozprowadzaniem gazetek konspiracyjnych, działał w zakresie niesienia pomocy osobom starym i skrzywdzonym przez hitlerowców. Następnie, pełnił funkcję adiutanta Sztabu Inspektoratu Bielskiego, gdzie znajomość języka niemieckiego była szczególnie pomocna. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. wraz z pozostałymi członkami AK inspektoratu bielskiego i przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 38; K. Chodorowski Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 30, 31; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985 r., s. 118; Pamiętnik hm. J. Drożdza, s. 9, 13; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko, którzy oddali żecie za ojczyznę w latach 1939-1945, Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 26 – 30; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, 1992 r., s. 329; Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 77; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

CZANDERNA TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 138699.

Urodzony 28.09.1922 r. w Komorowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany za ukrywanie się przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec. Wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 24.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 138699. Odzyskał wolność – wyzwolony w 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 382; Ankieta z dn. 8.02.1958 r. wypełniona osobiście przez T. Czadernę (sygn. Mat./251, nr inw. 42855).

Seiten: 1 2 3 4 5