Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
D

DADOK MARIANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 22.12.1880 r. w Wilkowicach pow. bielski, córka Jana i Katarzyny z d. Krysta, mieszkanka Bielska. Aresztowana i wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do KL Auschwitz, zginęła 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26082/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 3:45, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1157; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 582.

 

DALMANN REISEL ROMA z d. RAKOVER,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 28.05.1918 r. w Białej pow. bialski, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Zeist b/Utrecht – Holandia. Aresztowana przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21906/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 904.

 

DAMEK MARIA,

Więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 39841, KL Ravensbrück.

Urodzona 16.09.1912 r. w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowana w grudniu 1939 r. za brak zameldowania i przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłana do KL Auschwitz, 2.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39841. Następnie, przeniesiona w KL Ravensbrück, skąd w gronie innych więźniarek wiosną 1945 r. ewakuowano ją do Szwecji.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 546; Ankieta z dn. 26.03.1976 r. wypełniona osobiście przez M. Damek (sygn. Mat./11025, nr inw. 162529).

 

DAMEK MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2890.

Urodzony 2.09.1915 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Michała i Rozali z d. Nikiel, mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2890. Zginął 5.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18346/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:35, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 854; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 340.

 

DANEL FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1280.

Urodzony 6.08.1917 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Jerzego i Jadwigi z d. Chlebek, mieszkaniec Czechowic. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1280. Zginął 27.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5892/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:45, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 783; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1392.

 

DANEL JAN I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz 108745, KL Gusen 43881 i 12446, KL Mauthausen.

Urodzony 28.11.1899 r. w Międzyrzeczu pow. bialski, zamieszkały w tej miejscowości. W okresie okupacji hitlerowskiej 9.03.1943 r. aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 18.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 108745. 13.04 1943 r. przesłany do KL Gusen i tam oznaczony jako więzień nr 43881 i 12446, a stamtąd 18.06.1943 r. został przeniesiony do KL Mauthausen Kastenhofen. Jego rodzinę wysiedlono z rodzinnego gospodarstwa i wysłano do obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a po kilku dniach przeniesiono ich do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja Archiwum PMA-B; Informacja od A. Mrzyk-Łuczyńskiej.

 

DANEL JAN II,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21037, nr E-271.

Urodzony 3.10.1908 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przesłany został do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21037, a po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-271. Nieznany jest dalszy losy tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11