Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
D

DELONG KAROL,

Więzień obozu jenieckiego w Ostaszkowie.

Urodzony 10.03.1886 r. w Zabrzegu pow. bielski i tam zamieszkały. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w wyniku czego dostał się do sowieckiej niewoli i zginął 24.04.1940 r. w Ostaszkowie.

Bibliografia:J. Wrzoł Cmentarz w Zabrzegu.

 

DEMBA IZYDOR,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1919 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski, z zawodu kowal. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do więzienia w Katowicach. Zginął 14.08.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35.

 

DISTEL JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7593.

Urodzony 13.05.1900 r. w Zabrzegu gmina Czechowice, pow. bielski, syn Józefa i Anny z d. Tyc, zamieszkały w Zabrzegu. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się w szkole średniej w Bielsku. Następnie, rozpoczął pracę zawodową na stacji PKP w Czechowicach. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na miesiąc przed wybuchem drugiej wojny światowej, oddelegowany do pracy w okolice Kijowa.

Po wybuchu wojny powrócił do Zabrzega, gdzie 18.12.1940 r. został aresztowany przez gestapo, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7593. Zginął 4.02.1941 r. godz. 7:45.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 46; 237; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

DISTEL WIKTOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18251.

Urodzony 11.02.1896 r. w Zabrzegu gmina Czechowice pow. bielski, syn Józefa i Anny z d. Tyc. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18251. Zginął 16.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4444/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:50, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Lungentuberkulose” (katar/nieżyt jelit przy gruźlicy płuc.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1434, nr id. 1576; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 237.

 

DOBIJA BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 24757, nr E-832.

Urodzony 11.12.1921 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski. Aresztowany i po kilkudniowym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 19.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24757. Następnie zmieniono mu numer na więźnia „wychowawczego” nr E-832. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762.

 

DOBIJA JAN,

Więzień KL Auschwitz nr 6593.

Urodzony 9.11.1903 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Wala, zamieszkały w Mikuszowicach. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 27.11.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6593. Zginął 19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22641/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:35, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 55; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 101.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11