Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
D

DOBIJA STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22314, nr E-421.

Urodzony 1.04.1923 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i w transporcie z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22314. Następnie zmieniono mu zakwalifikowanie na więźnia „wychowawczego” nr E-421. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 744.

 

DOBIJA STEFANIA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 35128.

Urodzona 18.11.1914 r. w Komorowicach pow. bielski, córka Antoniego i Julii z d. Lorenz, zamieszkała w Radomiu. Aresztowana i w transporcie zbiorowym więźniarek z Radomia, przesłana do KL Auschwitz, 12.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 35128. Zginęła 6.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13222/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:35, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1198.

 

DOBIJA WŁADYSŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr 37716.

Urodzony 21.05.1892 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Jakuba i Marii z d. Hola, zamieszkały w okresie okupacji w Koprzywnicy pow. opatowski. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z Radomia przewieziony do KL Auschwitz, 6.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 37716. Zginął 8.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10346/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 178, 1124; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1342.

 

DOBOSZ EUGENIUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 164149, KL Mauthausen nr 52688.

Urodzony 26.11.1925 r. w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 19.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1641450. Następnie, 11.02.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 52688. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 433.

 

DONOCIK FERDYNAND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 11104.

Urodzony 28.10.1914 r. w Mazańcowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 26.03.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr. 11104. Odzyskał wolność 4.07.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 89,

 

DORDA KAROL,

Więzień KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau nr 15093.

Urodzony 18.10.1883 r. w Cieszynie, emerytowany kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Śląskich pow. bielski, mieszkaniec Bystrej pow. bielski. Aresztowany 20.04.1940 r. tj. w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, a następnie do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15093. Tam zginął 8.09.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 46; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 260; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 42 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11