Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
D

DOREMBOWICZ HENRYK ks.,

Więzień obozu – nieznana nazwa.

Urodzony w 1903 r. w miejscowości Minoga pow. olkuski, święcenia kapłańskie przyjął w 1927 r., prefekt, katecheta parafii Wilkowice pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłany do obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa obozu. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 96.

 

DRABCZYK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 24615.

Urodzony 19.05.1889 r. w pow. bielskim, syn Leona i Anny z d. Gartner, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24615. Zginął 7.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 980/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:05, określenie przyczyny zgonu to: „Urämie” (mocznica).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 139; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 980.

 

DRABEK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 42773.

Urodzony 6.12.1900 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Antoniego i Anny z d. Dobija, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 29.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 42773. Zginął 21.07.1942 r. (rozstrzelany pod Ścianą Straceń wraz z Drabkiem Franciszkiem nr 42774, Janem Lejawą nr 42775, oraz Józefem Gawędą nr 42776). Według wystawionego aktu zgonu nr 16065/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:20, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 187; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1045; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, 1992 r, s. 206; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

DRĄG ALEKSANDER,

Więzień więzienia lokalnego w Gilowicach.

Urodzony 5.02.1911 r. w Bielsku, zamieszkały w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i uwięziony w lokalnym więzieniu w Gilowicach, gdzie 28.02.1944 r. zginął w egzekucji publicznej. Nieznana jest przyczyna śmierci oraz brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

DRECHSLER ADOLF,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.06.1893 r. w Lipniku pow. bielski, syn Samuela i Reginy z d. Steyr, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Paryżu – Francja. Aresztowany przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym Żydów z Francji, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28136/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 1080.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11