Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
F

FABIA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 12.02.1923 r. w Kozach pow. bialski, syn Kazimierza i Heleny z d. Matzner, mieszkaniec Kóz. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18938/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnblutung” (krwotok mózgowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1126; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 926.

 

FALIŃSKI LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora nr 109419.

Urodzony 11.06.1906 r. w Kozach, pow. bialski. Aresztowany 10.05.1944 r., po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Gross-Rosen. Stamtąd, 11.02.1945 r. przeniesiony do KL Mittelbau-Dora (miejscowość w Niemczech w pobliżu Nordhausen – okręg Halle), tam zarejestrowany jako więzień nr 109419. Zginął w kwietniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

FARUGA ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1017.

Urodzony 12.01.1924 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Wiosną 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (okolice Kłodzka), skąd w 1941 r. odesłano go na leczenie do rodzinnych Dankowic. Władze niemieckie zarzuciły mu jednak symulowanie i uchylanie się od pracy, więc 9.01.1942 r. został aresztowany i z siedziby gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Początkowo zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień numer obozowy – w serii ogólnej ok. 25000, a później oznaczono go jako więźnia „wychowawczego” nr E-1017 Odzyskał wolność 10.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 771; Rrelacja z dn. 7.02.1973 r. złożona przez A. Farugę.

 

FEILHAUER JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1911 r. w Czechowicach pow. bielski, murarz. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony został do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

 

FELIKS SIEGFRIED,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 3.08.1902 r. w Bielsku, syn Leopolda i Anny z d. Neugröschl. Aresztowany i po kilkudniowym osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 17.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31162/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:35, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1154.

 

FENDER OTTO,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21796, nr E-375.

Urodzony 24.10.1910 r. w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany i po kilkudniowym osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21796. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-375. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 742.

 

FERENS JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen.

Urodzony 24.04.1875 r. w Tarnowie, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w nocy 23 na 24.08.1944 r. i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziono go do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany został do KL Goss-Rosen. Zginął w tym obozie w styczniu 1945 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 49; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 277; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 51 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8