Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
F

FERFECKI EMIL, (czy Ferecki?),

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.01.1919 r. w Grodźcu Śl. gmina Jasienica pow. bielski. Rozpoczął naukę w 1926 r. w Grodźcu. Od 1930 r. kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. W 1933 r. harcerz III Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Bielsku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK. Pełnił funkcję łącznika ruchu oporu z terenu powiatu bielskiego – z Generalną Gubernią. Przeprowadzał również ochotników do wojska polskiego na Słowację i Węgry. Aresztowany za działalność konspiracyjną w styczniu 1944 r., wywieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 22.07.1944 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 42; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 33; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża.

 

FERKO ADOLF,

Więzien KL Auschwitz.

Urodzony 14.06.1885 r. w Cieszynie, syn Stefana i Teresy, mieszkaniec Zabrzega pow. bielski. Aresztowany i przewieziony w jednym z pierwszych transportów (26.02. – 6.03.1943 r.) więźniów Romów do KL Auschwitz. Zginął 26.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24120/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber“ (tyfus plamisty).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 688; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 118; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238.

 

FERKO ANGELA,

Więźniarka KL Auschwitz Z-63.

Urodzona 5.02.1942 r. w Zabrzegu pow. bielski, córka Julianny, zamieszkała w Zabrzegu. Aresztowana razem z matką i przywieziona w jednym z pierwszych transportów (26.02. – 6.03.1943 r.) więźniów Romów do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr Z-63. Zginęła 9.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20386/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 904; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238.

 

FERKO ANNA,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 13.12.1880 r. w Zabrzegu pow. bielski, córka Jana i Ewy z d. Buriański. Aresztowana i przewieziona w jednym z pierwszych transportów (26.02. – 6.03.1943 r.) więźniów Romów do KL Auschwitz. Zginęła 14.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30484/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 462; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238.

 

FERKO ANTONI,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1917 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Anny. Aresztowany i przewieziony w jednym z pierwszych transportów (26.02. – 6.03.1943 r.) więźniów Romów do KL Auschwitz. Zginął 22.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35574/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche nach Durchfall“ (niewydolność serca po biegunce).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1068; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238.

FERKO AUGUST,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 19.06.1938 r. w miejscowości Strumień pow. cieszyński, syn Anieli, mieszkaniec Zabrzega pow. bielski. Aresztowany i wraz z matką przewieziony w jednym z pierwszych transportów (26.02. – 6.03.1943 r.) więźniów Romów do KL Auschwitz. Zginął 16.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34643/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Bronchopneumonie” (niewydolność serca przy zapaleniu płuc i oskrzeli).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 143; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8