Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
F

FIŁATEK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-676.

Urodzony 10.03.1918 r. w Iłownicy pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony został do KL Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-676. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.

 

FILIPEK STANISŁAW,

Więzień więzienia na Węgrzech.

Urodzony 12.12.1914 r. w Bronowie k.Landeka pow. bielski. Nauczyciel w szkole powszechnej w Gorzyczkach pow. wodzisławski. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r., uszedł z innymi żołnierzami na Węgry, tam został aresztowany, a następnie w niewyjaśnionych okolicznościach rozstrzelany 24.03.1945 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 51.

 

FILIPOWSKI JÓZEF ANTONI,

Więzień w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Urodzony 13.04.1898 r., absolwent wydziału historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach pow. bielski. Zmobilizowany jako porucznik rezerwy 20 pp. brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD w egzekucji zbiorowej 04/05.1940 r. w Katyniu

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 280; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 54 wykazu).

 

FIRGANEK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 9496.

Urodzony 2.06.1900 r. w Bestwince gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 22. 01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9496. Zginął 5.05.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 77; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

FLISEK CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 20134, nr E-173.

Urodzony 22.05.1922 r. w Miedzybrodziu Bialskim. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20134. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie – na więźnia „wychowawczego” nr E-173. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734.

 

FLORIAN FRANCISZEK,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.06.1932 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Joanny. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 18.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32140/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1127; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 580.

 

FLUDER ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 8.09.1894 r. w Kończycach pow. bielski, córka Marcina i Teresy z d. Walczak, mieszkanka Białej Krakowskiej. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 23.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32476/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 665; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 922.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8