Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
F

FRANEK KAROL ks.,

Więzień aresztu gestapo w Bielsku.

Urodzony 18.10.1892 r. w Ochabach pow. cieszyński, święcenia kapłańskie przyjął 9.7.1917 r., dziekan Dekanatu Czechowickiego, proboszcz parafii Dziedzice. Aresztowany 2.11.1939 r. i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a po kilku dniach odzyskał wolność. Zmarł 25.05.1964 r. w Dziedzicach.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 174, t. III.

 

FREIWALD SIEGFRIED,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 9.02.1943 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Emmy. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, zginął 6.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20178/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 691.

 

FREUND MORITZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 17143.

Urodzony 10.03.1872 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 6.06.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17143. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 105.

 

FRYCZ MACIEJ,

Więzień obozu jenieckiego w Starogrodzie, w Waldembergu.

Urodzony 10.02.1911 r. w Świętoszówce. Szkołę ludową ukończył w Świętoszówce. Następnie uczył się w trzyletniej Szkole Wydziałową Męskiej w Bielsku. W 1928 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim w Białej. Pracę nauczyciela rozpoczął w Rudzicy – po wcześniej odbytej oboziązkowej służby wojskowej. W lipcu 1939 r. został powolany na cwiczenia wojskowe do Bielska – gdzie pozostał do wybuchu wojny.

Brał udzial w kampoanii wrześniowej. 19.09.1939 r. w miejscowości Lubomla w woj. Lubelskim, gdzie dostał sie do niemieckiej niewoli. Internowany, przebywał w Starogrodzie, a następnie w obozie jenieckim w Waldembergu. W obozie ciężko zachorował więc przez wojskowego lekarza niemieckiego został skierowany do szpitala w Greifswaldzie (pod wyspą Rugią). Z tego szpitala, 30.10.1940 r. – wojskowa komisja zwolniła go do domu. Po powrocie do rodziny, musiał się meldować dwa razy w tygodniu na policji w Jaworzu. Od 9.07.1941r. zatrudniony jako pracownik fizyczny w fabryce „Thoei Mundus”. Pracował w tej fabryce do wyzwolenia tj. do 21.01.1945r. Od 10.05.1945 r. został kierownikiem szkoły w Jaworzynce, a od 1947 do 1972 kierownikiem Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Z dniem 1.09.1972 r. przeszdł na emeryturę.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.

 

FRYDEL ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 23.07.1923 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Mieszczak, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, zginął 4.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42926/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:52, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 673; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 836.

 

FRYDRYCH ?,.

Więzień obozu – którego nazwy nie udało się ustalić.

Mieszkaniec Czańca gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany do obozu zagłady i tam zginął – nieznana nazwa obozu.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8