Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GĄSIOREK ALOJZY,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jednym z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

GĄSIOREK ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku – nie ustalono nazwy obozu.

Mieszkanka Porąbki pow. bialski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przesłana do obozu – lecz nie jest znana nazwa obozu do którego ją przesłano i gdzie zginęła.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GĄSIOREK JÓZEF,

Więzień w Berlinie.

Urodzony 12.02.1912 r. w Mesznej gmina wilkowice, pow. bielski, syn Andrzeja i Marii z d. Trzopek, mieszkaniec Mesznej. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, tam aresztowany i uwięziony w Berlinie (Neukolu). Zginął 15.09.1941 r. o godz. 14:20.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GEMBALA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21815.

Urodzony 5.02.1925 r. w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski. Syn Józefa i Marii z d. Waluś, zamieszkały w Szczyrku pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej (w 1941 r.) wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, skąd uciekł w sierpniu 1941 r. Aresztowany za ucieczkę i po osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21815. Zwolniony z obozu przez usilne starania rodziny, został zobowiązany przez gestapo do pracy przymusowej u „Josephy” w Bielsku, gdzie pracował do wyzwolenia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 743; Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

GENSCHKA LEOPOLD,

Więzień więzienia w Bielsku, Berlinie, Wrocławiu, Rawiczu, Miejskiej Górce.

Urodzony 12.05.1920 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany z powodu wystąpień przeciw Niemcom w 1939 r., skazany na 3 lata i 2 miesiące obozu karnego. Więziony w więzieniu w Bielsku, Berlinie, Wrocławiu. Następnie, przesłany do więzienia w Rawiczu gdzie przebywał od 23.01.1940 r. zmarł 11.01.1945 r. – w więzieniu w Miejskiej Górce k.Rawicza.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GERWIN ARTUR ks. ewang.,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 22807, KL Sachsenhausen.

Urodzony 13.09.1909 r. w Łomży. Po ukończeniu studiów teologicznych, 11.10.1931 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1933-1939 r. był proboszczem w Jaworzu pow. bielski. Od 1939 do 1961r. był drugim proboszczem w Cieszynie. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – kierownik placówki ZWZ w Jaworzu. Aresztowany i po osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony następnie do KL Sachsenhausen, skąd 14.12.1940 r. przeniesiono go do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22807. Zwolniony z obozu 9.08.1941 r., otrzymał nakaz pracy jako robotnik w zakładach zbrojeniowych w Kędzierzynie. Skutki pobytu w obozach spowodowały wielki uszczerbek na zdrowiu – po wojnie wielokrotnie poddawany był zabiegom chirurgicznym. Powróciwszy do względnej kondycji zdrowotnej, dzięki dłuższej i skutecznej rekonwalestencji, został proboszczem w Cieszynie oraz radcą Konsystorza Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego. Zmarł w 1967 r.

Bibliografia: W cieniu Śmierci Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, praca zbiorowa Warszawa 1970 r. s. 21; J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 259; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s.54.

 

GIBAS IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1265.

Urodzony 8.04.1908 r. w Porąbce pow. bialski, syn Jana i Katarzyny, zamieszkały w Porąbce. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1265. Zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3173/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:55, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag“ (zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 783; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 171.

 

GICHNER GIZELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Zabrzega. Aresztowana i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz i tam zginęła.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

GICHNER RÓŻA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Zabrzega. Aresztowana i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz i tam zginęła.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10