Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GIEŁDON WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 151388, KL Buchenwald.

Urodzony 3.05.1922 r. w Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 21.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 151388. Następnie, przeniesiony 29.08.1944 r. do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 401.

 

GIZA EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 25.04.1913 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie, a pracę nauczyciela rozpoczął w Imielinie pow. tyski. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej przebywał we Lwowie wraz z żoną (także nauczycielką). W czasie okupacji wrócił do Ligoty, został aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Dachau, a później do KL Mauthausen, gdzie zginął 12.09.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 55.

 

GLUZA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 23662, nr E-671.

Urodzony 12.10.1912 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 4.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23662, a następnie zmieniono mu kategorię na więźnia „wychowawczego” nr E-671. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.

 

GŁOWACKI JAN,

Więzien gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 8.02.1915 r. w Górkach Wielkich pow. cieszyński, syn Wincentego i Ewy z d. Pomper, mieszkaniec Jaworza. Przed wojną urzędnik w fabryce „Lenko”, społecznik, członek miejscowego chóru, Organizacji Społeczno – Wychowawczej „Strzelec”. W 1936 r. powołany do odbycia służby wojskowej – stacjonował w jednostce na Kresach Wschodnich. Stamtąd brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.

Dostawszy się do niewoli niemieckiej, uciekł podczas przemieszczania jeńców z jednego obozu do innego. Po powrocie do Jaworza w październiku 1939 r. aresztowany przez gestapo i z aresztu w Bielsku przewieziony do KL Dachau (gdzie przebywał przez trzy miesiące). Z tego obozu przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przebywał w KL Mauthausen z innymi więźniami z Jaworza – Antonim Kołodziejem, Antonim Hellerem, Antonim Maziarskim. Skutkiem usilnych starań rodziny – odzyskał wokność, zwolniony z obozu w 1941 r. Zaraz po wojnie pracował jako wójt gminy Jaworze. Zmarł w 1977 r.

Bibliografia: Relacja (z dn. 10.09.2008 r.) żony – Emilii Głowackiej, Informacja L. Sztwiorok.

 

GŁÓWKA MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego wieźnia.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.

 

GŁUCH JOANNA,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzona 15.09.1922 r. w Jaszczurowej pow. bielski, córka Władysława i Marii z d. Warmus, zamieszkała w okresie okupacji w Uniejowicach pow. złotoryjski. Aresztowana i w transporcie zbiorowym z Wrocławia przewieziona do KL Auschwitz, 8.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 67194. Zginęła 5.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33467/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to: „beiderseitige Lungenentzündung“ (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 465.

 

GNATEK STANISŁAWA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, obozu – nieznana nazwa.

Urodzona 19.06.1924 r. w Szczurowej pow. brzeski, córka Bartłomieja i Marii z d. Pudełek, zamieszkała w Komorowicach Krakowskich. Niepełnosprawna – chora na niedowład nóg. Aresztowana w lipcu 1943 r. i uwięziona w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie wywieziona do obozu którego nazwy nie można ustalić – tam zginęła w 1943 r.

Bibliografia: Informacja brata – Tadeusza Gnatek; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

GODYŃ PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 23.05.1884 r., kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Bestwinie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji tj. w kwietniu 1940 r. w Bestwinie, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Tam zginął 13.10.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 56; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 304; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K.Wójtowicza (poz. 66 wykazu).

 

GOETZLINGER ELSA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 7.12.1900 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, zginęła 10.10.1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10