Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GOLEC ANTONI,

Więzień KL Auschwitz nr 95208, KL Mauthausen.

Urodzony 11.03.1919 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, syn Jana i Heleny z d. Lejawa, zamieszkały w Bielsku. We wrześniu 1941 r. aresztowany w łapance w Żywcu. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – skąd uciekł. Ponownie złapany, zatrudniony został jako pracownik przymusowy w zakładach „Meserschmitt’a”. Tam wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez zdradę 29.12.1942 r. i w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 95208. Następnie, przewieziony do KL Mauthausen nr 12873/46691. 5.05.1945 r. doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

GOLENIOWSKI STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr 7573, KL Ravensbrück nr 9771.

Urodzony 9.09.1921 r. w Sanoku. Do szkoły podstawowej a później gimnazjum i liceum uczęszczał w Bielsku i Białej. Do ZHP wstąpił w 1933 r. w Szkole im. T. Kościuszki w Białej, zaś dalszą działalność harcerską prowadził już w Gimnazjum i Liceum im. J. Piłsudskiego w Bielsku, uczestnik Jubileuszowego zlotu w Spale. Na tydzień przed wybuchem wojny, został przydzielony do służby wartowniczej w gimnazjum i pełnił tę służbę do 2.09.1939 r.

Aresztowany za działalność konspiracyjną i przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7573. Przebywał w obozie do sierpnia 1944 r., pracując w 1940-1941 r. w komandzie „Bauhoff” i DAW. W 1941-1942 w IG Farbenindustrie, „Bunawerke” w Dworach k/Oświęcimia. W tym też okresie zachorował na tyfus plamisty, ale dzięki troskliwej opiece współwięźniów wyzdrowiał (wrócił do pracy w DAW). W sierpniu 1944 r. przesłany transportem zbiorowym do KL Ravensbrück i tam zarejestrowany jako więzień nr 9771. Zbiegł z transportu ewakuacyjnego pod koniec kwietnia 1945 r., a po zakończeniu wojny wrócił do Bielska, pracował do 1981 r. w Zakładzie „Befared” i stamtąd przeszedł na emeryturę. W roku 1986 został odznaczony „Krzyżem Oświęcimskim”.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 65; wg dostarczonego życiorysu.

 

GOLONKA JÓZEFA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkanka Bielsku (lub Białej). W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Bielsku. Przez zdradę, aresztowana wraz z innymi członkmi tej organizacji i wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz. Zginęła przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. wraz z innymi żołnierzami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 329; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GOŁUCH JULIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1894 r. w Bielsku. Aresztowana i z aresztu gestapo w Bielsku, przewieziona do wiezienia w Katowicach, gdzie zginęła 12.01.1943 r. – przez ściącie gilotyną.

Bibliografia: „Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945”, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GOŁY STANISŁAW,

Więzień Polenlagru 92 Katscher.

Urodzony 4.05.1933 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Stefana i Marii z d. Chmura, zamieszkały w Bielsku. W sierpniu 1942 r. wysiedlony wraz z rodzicami z rodzinnego gospodarstwa i w transporcie zbiorowym przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie, gdzie przebywał do marca 1943 r. Następnie, przetransportowany został do pracy przymusowej w Głogowie – pracował przy różnych robotach drogowych do zakończenia okupacji.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

GORYL FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1895 r. w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, więziony w Katowicach i tam zginął 15.11.1941 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 32; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GÓRA STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 24759, nr E-834.

Urodzony 4.02.1913 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Franciszka i Tekli z d. Mikoda, zamieszkały w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 19.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidecnji jako więzień nr 24759, a następnie zmieniono jego status na więźnia „wychowawczego” nr E-834, zginął 19.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 312/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 238/38; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 312.

 

GÓRKA TEOFIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen nr 9055.

Urodzony 20.11.1904 r. w Kamionnej pow. bochnieński, syn Błażeja i Marii z d. Pądel, zamieszkały w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany 29.10.1944 r. i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9055. Zginął w styczniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10