Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GÓRNY ANDRZEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85498.

Urodzony 29.10.1912 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Józefa i Franciszki z d. Kubica, zamieszkały w Rybarzowicach. Aresztowany przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85498. Zginął 3.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13259/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:15, określenie przyczyny zgonu to: „beiderseitige Pneumonie“ (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 247; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1231.

 

GÓRNY ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 120381.

Mieszkaniec Rybarzowic gmina Buczkowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 7.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 120381. Następnie, wypisany 20.06.1944 r. – prawdopodobnie wysłany do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 337; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidziai.

 

GÓRNY JÓZEF, pseud. „Roland”,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 19.07.1901 r. w Mikuszowicach, zamieszkały Komorowicach Krakowskich, pow. bialski. Zawodowy sierżant Wojska Polskiego. Podczas okupacji niemieckiej z-cą komendanta AK w powiecie Biała Krakowska (pseud. „Roland”). Aresztowany razem z żoną w 1943 r. „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej”. Wpierw przetrzymani w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewiezieni w transporcie zbiorowym do więzienia śledczego w Mysłowicach. Wyrokiem sądu doraźnego z 27.01.1944 r., Józef został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 30.01.1944 r. w publicznej egzekucji w Jeleśni (skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 610; Władysław Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni 1989 – Nr XIV; Informacja od J. Murańskiego.

 

GÓRNY WALERIA z d. NYCZ,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66652.

Mieszkanka Komorowic Krakowskich pow. bialski, żona Józefa – straconego w egzekucji publicznej w Jeleśni. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowana w działalność ruchu oporu – łączniczka AK Obwód Bielski. Aresztowana razem z mężem, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66652. Zginęła 11.01.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

GRABCZA ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-181.

Urodzony 26.10.1916 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-181. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

GRABOWSKI MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22321, nr E-428.

Urodzony 24.03.1905 r. w Kobiernicach gmina Porąbka pow. bialski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22321, a następnie zmieniono jego status na więźnia „wychowawczego” nr E-428. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 744.

 

GRABSKI LEON ks.,

Więzień więzienia Montelupich, KL Auschwitz nr 25459.

Urodzony 13.05.1915 r. w Międzybrodziu Bialskim pow. bialski, syn Karola i Katarzyny z d. Pyrtek, świącenia kapłańskie przyjął w 1940 r., wikary parafii Gdów k.Wieliczki. Aresztowany 23.08.1941 r. za powielanie i kolportaż tajnej gazetki, uwięziony w więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie przesłany do KL Auschwitz, 10.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25459. Zginął 9.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2205/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche“ (grypa przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 147; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 98; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 703.

 

GRABSKI STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1132.

Urodzony 31.08.1923 r. w Międzybrodziu Bialskim, syn Stanisława i Marii z d. Adamaszek. Aresztowany za ucieszkę z robót przymusowych, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1132. Odzyskał wolność 30.01.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 776; Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

GRACA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 29.04.1904 r. w Pewli Małej pow. żywiecki, mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz i tam zginął 1.07.1943 r.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10