Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GRUDZIEŃ ROBERT,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 21.10.1921 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Franciszka i Heleny z d. Szoblik, zamieszkały w Jasienicy. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30867/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 695, 1129; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 843.

 

GRUDZIEŃ WIKTOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 114670.

Urodzony 13.02.1917 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Franciszka i Heleny z d. Soblik. Zamieszkały w okresie okupacji w Cieszynie i tam aresztowany 13.02.1943 r. pod zarzutem przynależności do Polskiej Partii Robotniczej. Przetrzymywany był w więzieniu w Cieszynie, a następnie przwieziony do KL Auschwitz – gdzie na czas trwania śledztwa przebywał w bloku nr 2a. Po śledztwie przekazany 12.04.1943 r. na pobyt w obozie, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 114670. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23365/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:05, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 682; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 851; Ankieta z dn. 4.07.2001 r. wypełniona przez córkę W. Grudnia – Krystynę Grudzień-Suchy (sygn.: Mat./18278, nr inw. 177671).

 

GRUNNER MAURYCY,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.01.1896 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Jakuba i Marii, zamieszkały w Vincennes – Francja. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z Francji przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 24.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16519/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 9.

 

GRUSZCZYK ADOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-422.

Urodzony 10.02.1918 r. w Roztropicach gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany, wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-422. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 744.

 

GRUSZCZYK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26859.

Urodzony 23.12.1894 r. w Bielsku. Aresztowany i wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 17.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26859. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 158.

 

GRUSZECKA IRENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1924 r. w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do więzienia gestapo w Katowicach, gdzie zginęła 21.05.1945 r. – przez ściecie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 39.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10