Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
G

GRUSZKA BRONISŁAWA,

Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzona w 1926 r. w Jasienicy pow. bielski córka Józefa i Stefanii, mieszkanka Jasienicy. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodzicami i rodzeństwem we wrześniu 1943 r. wysiedlona z rodzinnago gospodarstwa i przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Stamtąd, cała rodzina wywieziona była do Generalnej Guberni – Brzęczkowice, gdzie do wyzwolenia w 1945 r. pracowali przymusowo u niemieckiego obszarnika (bauera).

Bibliografia: Informacja członków rodziny B. i G. Gruszka.

 

GRUSZKA JÓZEF,

Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzony w 1890 r. w Jasienicy pow. bielski, mieszkaniec Jasienicy. Uczestnik pierwszej wojny światowej, dosłużył się stopnia oficerskiego w wojsku austryjackim, w okresie międzywojennym – w latach 20-tych założyciel Kółka Rolniczego w Jasienicy, następnie prezes Powiatowego Kółka Rolniczego, w latach 30-tych poseł na Sejm Śląski, w 1937 r. wójt gminy Jasienica. Na początku okupacji hitlerowskiej, współzałożyciel organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Jasienicy.

(Zebranie odbyło się 20.10.1939 r. w stróżówce Polskiego Gimnazjum w Bielsku). We wrześniu 1943 r. wraz z rodziną wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Stamtąd, cała rodzina wywieziona była do Generalnej Guberni – Brzęczkowice, gdzie do wyzwolenia w 1945 r. pracowali przymusowo u obszarnika niemieckiego. Po powrocie do swojego gospodarstwa – było ono do tego stopnia zniszczone, że cała rodzina do 1950 r. zamieszkiwała w baraku – przystosowanym na mieszkanie.

Bibliografia: Informacja członków rodziny B. i G. Gruszka; J.Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r.

 

GRUSZKA MIECZYSŁAW,

Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzony w 1928 r. w Jasienicy, syn Józefa i Stefanii, zamieszkały w Jasienicy. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodzicami i rodzeństwem we wrześniu 1943 r. wysiedlony z rodzinnago gospodarstwa i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Stamtąd, cała rodzina wywieziona była do Generalnej Guberni – Brzęczkowice, gdzie do wyzwolenia w 1944 r. pracowali przymusowo u obszarnika niemieckiego.

Następnie – do wyzwolenia (w 1945 r.) Mieczysław wywieziony został do kopania rowów przeciwczołgowych.

Bibliografia: Informacja członków rodziny B. i G. Gruszka.

 

GRUSZKA STANISŁAW,

Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzony w 1920 r. w Jasienicy, syn Józefa i Stefanii, zamieszkały w Jasienicy. W okresie okupacji hitlerowskiej, wraz z rodzicami i rodzeństwem we wrześniu 1943 r. wysiedlony z rodzinnago gospodarstwa i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Stamtąd, cała rodzina wywieziona była do Generalnej Guberni – Brzęczkowice, gdzie do wyzwolenia w 1945 r. pracowali przymusowo u obszarnika niemieckiego.

Dodać należy, że Stanisław po 1945 r. za sympatyzowanie i przynależność do Stronnictwa Ludowego – Mikołajczyka, był prześladowany i aresztowany przez organa UB.

Bibliografia: Informacja członków rodziny B. i G. Gruszka.

 

GRUSZKA STEFANIA,

Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzona w 1895 r. w Jasienicy pow. bielski, żona Józefa. We wrześniu 1943 r. wraz z mężem i dziećmi: Sławomirem, Bronisławą oraz Mieczysławem – wysiedleni z rodzinnego gospodarstwa i przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Stamtąd, cała rodzina wywieziona była do Generalnej Guberni – Brzęczkowice, gdzie do wyzwolenia w 1945 r. pracowali przymusowo u obszarnika niemieckiego.

Bibliografia: Informacja członków rodziny B. i G. Gruszka;

 

GRYGIERCZYK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1907 r. w Czechowicach pow. bielski, robotnik. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony został do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

 

GRYGIERCZYK HENRYKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-600.

Urodzona 23.09.1925 r. w Czechowicach pow. bielski. Zbiegła z robót przymusowych w Niemczech i w początkach kwietnia 1943 r. została aresztowana. Przez 10 dni przetrzymywano ją w więzieniu we Wrocławiu, skąd przewieziona została do KL Auschwitz, zarejestrowana jako więźniarka „wychowawcza” nr EH-600. Odzyskała wolność 11.09.1944 r. – zwolniona z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1073; Ankieta z dn 13.02.1968 r. osobiście wypełniona przez H. Grygierczyk po zamążpójściu Nowak (sygn.: Mat./6554, nr inw. 152993).

 

GRYGIERCZYK WIKTOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Buchenwald.

Urodzony 4.07.1921 r. w Bielsku-Kamienicy, syn Jana i Jadwigi z d. Szweda. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 16.10.1939 r. za zdecydowaną manifestację propolskości i przesłany przez gestapo w Bielsku do KL Buchenwald. Tam zginął 21.03.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja kuzynki M. Żyglewicz..

 

GRYGIERCZYK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Czechowicach pow. bielski, robotnik. Aresztowany i następnie przewieziony przez gestapo w Bielsku do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10