Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
H

HERDZIK BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.07.1922 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski, syn Pawła i Józefiny z d. Beruński, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31875/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh nach Fleckfieber“ (nieżyt/katar jelit przy tyfusie plamistym).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 335; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

HEREDA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 136230.

Urodzony 3.10.1919 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 9.08.1943 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 136230. Odzyskał wolność 20.04.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 375.

 

HEREDA WOJCIECH,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen nr 30353.

Urodzony 4.04.1894 r. w Kurowie pow. żywiecki, zamieszkały w Białej Krakowskiej. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku a następnie w transporcie zbiorowym wywieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30353. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony przez wojsko rosyjskie.

Bibliografia: Relacja H. Kuleckiego-Pysza – członek rodziny.

 

HEROK JAN,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 9.12.1889 r., kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 19.04.1940 r. i przesłany KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 16.12.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 59; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 333.Zbiory dokumentów K.Wójtowicza (poz. 71 wykazu).

 

HERSZLOWICZ BERNARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Zabrzega pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przesłany w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginął.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

HERSZLOWICZ DANIEL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Zabrzega pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przesłany w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginął.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

HERSZLOWICZ DAWID,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Zabrzega pow. bielski. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przesłany w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginął.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

HERSZLOWICZ ERNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Zabrzega pow. bielski. Aresztowana przez gestapo w Bielsku i przesłana w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginęła.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

HERSZLOWICZ FRANCISZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku KL Auschwitz.

Mieszkanka Zabrzega pow. bielski. Aresztowana przez gestapo w Bielsku i przesłana w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginęła.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

HERSZLOWICZ TERESA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Zabrzega pow. bielski. Aresztowana przez gestapo w Bielsku i przesłana w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz – tam zginęła.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239/44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Seiten: 1 2 3 4 5 6