Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
H

HERZ ALADAR,

Więzień KL Auschwitz nr 29885.

Urodzony 8.10.1902 r. w Bielsku, syn Ignacego i Honory z d. Robinson, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Słowacji. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 17.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 29885. Zginął 21.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8317/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:05, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 165; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 793; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

HESS ALFONS,

Więziony przez NKWD.

Urodzony w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski, były hallerczyk, porucznik WP. Pod koniec sierpnia 1939 r. w związku z mającą nastąpić agresją Niemiec na Polskę, mimo podeszłego wieku ochotniczo zgłosił się do wojska by bronić Ojczyzny. Aresztowany w Stryju woj. Lubelskie, wzięty do niewoli a następnie wywieziony został przez NKWD do Kijowa i tam zginął – rozstrzelany.

Bibliografia: Informacja od członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

HESS ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 108742.

Urodzony 11.12.1891 r. w Międzyrzeczu pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalmość rychu oporu – łącznik w organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przesłany do KL Auschwitz, 18.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108742. Następnie, 26.07.1943 r. odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 302; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 56; informacje od członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

HESS JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40676.

Urodzony 14.02.1890 r. w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski, syn Andrzeja i Katarzyny z d. Stusek. Nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Mysłowicach woj. śląskie, w czasie okupacji mieszkaniec Bielska. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – kierownik placówki terenowej ZWZ – między innymi organizował pomoc materialną dla Polaków. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przesłany do KL Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 40676. Zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17488/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:04, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 183, 654; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 59; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 982; Zbiory dokumentów K.Wójtowicza (poz. 72 wykazu); Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 54; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 333; Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

HEŻYK ???, (kobieta),

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Jaworza pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej ukrywała u siebie żołnierza który zdezerterował z wojska. Aresztowana i przez gestapo w Bielsku przesłana do KL Auschwitz. Wytrwała do końca funkcjonowania obozu. Zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie marszu ewakuacyjnego.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.

 

HILASZEK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.05.1905 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz gdzie zginął 25.03.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

HLOND ZYGMUNT,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 141795, KL Buchenwald.

Urodzony 10.02.1912 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 27.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 141795. Następnie, 16.11.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 385.

 

HOFFMAN HENRYK,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 123025.

Urodzony 1.10.1914 r. w Antoniewie k.Poznania, syn Michała i Anny z d. Kolendowicz, zamieszkały od lat dwudziestych w Bielsku. Po szkole powszechnej uczeń Państwowego Gimnazjum w Bielsku, harcerz – sekretarz komendy hufca w latach 1934-1938 r. Aresztowany za działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK, przewieziony przez gestapo w Bielsku do więzienia śledczego w Mysłowicach, skąd po śledztwie przesłany został do KL Auschwitz, 26.05.1943 r. zarejestrowany w obozwowej dokumentacji jako więzień nr 123025. Zginął 25.06.1943 r. (zginął razem z moim ojcem). Według wystawionego aktu zgonu nr 23314/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:13, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 343; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K.Wójtowicza (poz. 72 wykazu); Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 802; informacja córki U.Swięrczek.

Seiten: 1 2 3 4 5 6