Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
H

HOMA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 114675.

Urodzony 11.05.1910 r. w Kołomyi, syn Ignacego i Marii z d. Wilman, zmieszkały w Bielsku. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114675. Zginął 14.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30342/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:45, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Pneumonie“ (obrzęk płuc przy zapaleniu płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 319; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 320.

HONKISZ MARCIN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 9.11.1899 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 18.09.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

HONKISZ TERESA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 14096.

Urodzona 24.09.1890 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku w transporcie zbiorowym przesłana do KL Auschwitz, 1.08.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 14096. Odzyskała wolność 1.12.1944 r. – zwolniona z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 498.

 

HRABYK MIECZYSŁAW PIOTR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 1116.

Urodzony 24.11.1904 r. we Lwowie, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 24.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1116. Zginął 25.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5822/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht“ (puchlina wodna serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 29; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1322.

 

HRAPKOWICZ FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7632.

Urodzony w 1912 r. w Bielsku. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7632. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 67.

 

HRYCYNA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 114676, KL Natzweiler, KL Dora, KL Ravensbrück.

Urodzony 3.02.1912 r., zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 16.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114676. Następnie, 3.05.1944 r. przeniesiony do KL Natzweiler. 1.05.1944 r. wywieziony do Brunszwiku, gdzie pracował w fabryce amunicji. Jesienią 1944 r. ewakuowany do KL Dora, następnie do KL Ravensbrück. Zbiegł z marszu ewakuacyjnego w okolicach Schwerina. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 319; Informacja L. Sztwiorok.

 

HUCZEK BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-849.

Urodzony 22.10.1921 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-849. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 763.

 

HUDECKI STEFAN,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jednym z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

HUDZIAK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-818.

Urodzony 5.06.1910 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Ignaca i Teresy z d. Górny, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-818. Zginął 11.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1121/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 761; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1121.

Seiten: 1 2 3 4 5 6