Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
H

HULBOJ BRONISŁAW,

Więzień obozu – nieznana nazwa tego obozu.

Urodzony ?, mieszkaniec Bielska. Aresztowany przez gestapo za działalność sabotażową w zakładach Barthelemuss-Suchy. Przesłany do obozu którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 243.

 

HUPERT MALWINA z d. FANTY,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 27.03.1897 r. w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski, córka Morica i Teresy z d. Eichner, w okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Liptowskim Mikulaszu. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 27.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25367/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 20:20, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung“ (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1158; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1365.

 

HYLA ALOJZA psud. „Lojzka”,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66649.

Urodzona w 1915 r. w Boguminie na Zaolziu, córka Macieja i Anny. Harcerka drużyny starszoharcerskiej w Dziedzicach, członkini Pogotowia Harcerek. W czasie okupacji hitlerowskiej pracowała jako ekspedientka w sklepie spożywczym w Dziedzicach. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK – prowadziła skrzynkę kontaktową w sklepie w którym pracowała.

W domu posiadała radiostację nadawczą. Aresztowana 12.02.1943 r. za działalność konspiracyjną, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, i w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia w Katowicach a stamtąd do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66649. Zginęła 12.01.1944 r.

Postscriptum: w KL Auschwitz zginęła także jej matka i dwie siostry Stefania, Aniela oraz brat Tadeusz.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 50; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 601; Krystyna Wójcicka Żeński ruch harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939 Bielsko-Biała 1986 r.; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

HYLA ANIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66653.

Mieszkanka Czechowic pow. bielski, córka Macieja i Anny. Aresztowana wraz z matką, siostrami Stefanią oraz Alojzją, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i w transporcie zbiorowym przwieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66653. Zginęła 22.02.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601.

 

HYLA ANNA z d. GLUZA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66648.

Urodzona 27.05.1877 r. w Bystrej pow. bielski, córka Jana i Marii z d. Pieczarek, zamieszkała w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana wraz z córkami Alojzją, Stefanią oraz Anielą, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i w transporciwe zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66648. Zginęła 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36081/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche“ (uwiąd starczy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 75.

 

HYLA STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66647.

Mieszkanka Czechowic pow. bielski, córka Macieja i Anny. Aresztowana wraz z matką, oraz siostrami Alojzją i Anielą, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66647, zginęła 3.02.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601.

 

HYLA ?,(ojciec),

Więzień gestapo w Bielsku, KL Buchenwald.

Mieszkaniec Czechowic pow. bielski, mąż Anny. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, przeżył i odzyskał wolność w 1945 r. – wrócił do Czechowic.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 50.

 

HYLA TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 2.09.1920 r. w Boguminie na Zaolziu, syn Macieja i Anny. Należał do Drużyny Harcerzy w Czechowicach a po ukończeniu Szkoły Powszechnej rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. Od najmłodszych lat należał do harcerstwa i był zapalonym sportowcem. Po maturze podjął pracę jako technik w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach. Z chwilą rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, majac 19 lat, zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK.

Wraz z siostrami Alojzją, Anielą i Stefanią wykorzystywał do celów konspiracyjnych, przechowywaną w domu rodziców radiostację nadawczą. Należał do organizacji ruchu oporu pod nazwą „Racławice”. Podejrzewany przez władze okupacyjne o działalność konspiracyjną był przesłuchiwany, ale z braku dowodów nie został aresztowany. Gdy jednak inny z przesłuchiwanych członków tej organizacji („Racławice”) wymienił jego imię i nazwisko, został aresztowany w czerwcu 1943 r. Przez kilka tygodni przebywał w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach (Stamtąd udało mu się przesłać do Czechowic nazwisko zdrajcy). Po śledztwie, 4.11.1943 r. przesłany do KL Auschwitz. Został rozstrzelany pod Ścianą Straceń 19.05.1943 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 50; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów zhp w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 10; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców BiałaKrakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 40, 41; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

HYROŃ FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 125383.

Urodzony 27.09.1901 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 23.06.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 125383. Wytrwał w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania – uciekł z transportu ewakuacyjnego 4.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 354.

Seiten: 1 2 3 4 5 6