Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
I – J

JAGOSZ JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1912 r. w Lipniku pow. bielski. W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu – szef kontrwywiadu w inspektoracie bielskim ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. wraz z innymi członkmi tej konspiracyjnej organizacji (przez zdradę). Wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.03.1943 r.

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 329.; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja córki – A. Pasierbek; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

JAGOSZ STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr 109822.

Urodzony 15.05.1918 r. w Bielsku. W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu – kurier w inspektoracie bielskim ZWZ/AK. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 22.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 109822. Następnie, przesłany do KL Mauthausen-Gusen gdzie doczekał wyzwolenia 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 305; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118;. D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Informacja bratanicy – A. Pasierbek.

 

JAKUBIEC ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 15.05.1898 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Józefa i Agnieszki z d. Kwaśna, zamieszkały w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej działacz organizacji konspiracyjnej lewicowej PPS-WRN. Aresztowany przez denuncjację 5.01.1942 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 27.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5778/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).

Bibliografia: Kronika Beskidzka –lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia, APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1278; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 66.

 

JAKUBIEC EMILIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku.

Mieszkanka Straconki – obecna dzielnica Bielska-Białej, córka Alojzego, także zaangażowana w lewicowej organizacji konspiracyjnej PPS-WRN. Aresztowana przez denuncjację 5.01.1942 r., wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku skąd udało jej się zbiec. Żeby uniknąć ponownego aresztowania, ukrywała się do końca okupacji.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 66.

 

JAKUBIEC JAN I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 108648.

Urodzony 28.09.1894 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108648. Wypisany 17.05.1943 r. – nie wiadomo czy został przeniesiony do innego obozu, czy też odzyskał wolność – zwolniony do domu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 299.

 

JAKUBIEC JAN II,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2135.

Urodzony 23.09.1909 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Laszczak, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany jako wiezień „wychowawczy” nr E-2135. Zginął 21.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23300/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh nach Fleckfieber“ (katar/nieżyt jelit po tyfusie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 823, Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 758.

 

JAKUBIEC JAN III,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.01.1919 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Bojdys, zamieszkały w Wilowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku skąd przewieziony został do KL Auschwitz. Wytypowany do zbiorowej egzekucji, w odwecie za zgładzenie przez organizację konspiracyjną (na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Armii Krajowej) – zdrajców i kolaborantów, którzy wydali Niemcom zbiegów z obozu oświęcimskiego i partyzantów z Armii Krajowej – powodując ich śmierć. Przewieziony do Kocierza Moszczanickiego gdzie 14.08.1944 r. został powieszony w egzekucji publicznej. Po egzekucji, zwłoki ofiar odwieziono do spalenia w krematorium w KL Auschwitz.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Opracowanie W. Łatkiewicza z KARTY GRONI nr XIX Żywiec 1997 r. s. 38, 40.

 

JAKUCZEK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony ? w Oświęcimu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 6.02.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje..

Seiten: 1 2 3 4 5