Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
I – J

JAWORSKA HELENA z d. JURCZOK,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27588.

Urodzona 16.06.1908 r. w Zabrzegu pow. bielski, córka Józefa i Marianna z d. Kucza, zamieszkała w Ligocie pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do KL Auschwitz, 18.12.1942 r. zarejestrowana jako więźniarka nr 27588. Zginęła 20.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9316/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler“ (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 511: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 310.

 

JAWORSKI ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 4.07.1908 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 31.10.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

 

JAWORSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34848.

Urodzony 22.05.1892 r. w Zarzeczu, syn Franciszka i Zuzanny z d. Pisarek, zamieszkały w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34848. Zginął 22.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12397/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht“ (puchlinę wodną serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 397.

 

JAWORSKI WŁADYSŁAW,

Więzień więzienia w Łodzi.

Urodzony 6.01.1936 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i przetransporowany do obozu dla dzieci i młodzieży jaki znajdował się w Łodzi. Tam zginął 2.10.1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 239.

 

JEDŁOWIEC ANTONI,

Więzień gestapo w Bieslku, KL Auschwitz nr E-300.

Urodzony 18.02.1924 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-300. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 739.

 

JENDRYSEK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 18.07.1916 r. w Bielsku, syn Pawła i Marii z d. Czader, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąt przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17505/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 654: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 992.

 

JEZIOROWSKI STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 120549.

Urodzony w 1920 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąt przewieziony do KL Auschwitz, 8.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 120549. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 338.

 

JĘDRYSIAK JÓZEF, got.

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkaniec Międzybrodzia Bialskiego. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5