Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KOPEĆ JÓZEF (ojciec),

Wiezień więzienia w Bielsku, KL Auschwitz nr 34850.

Urodzony 16.04.1865 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Jerzego i Anny z d. Klima, zamieszkały w Zabrzegu. Aresztowany 3.05.1942 r. wraz z żoną Ewą i dziećmi Antonim, Jadwigą, Karolem i Jozefem (w grupie 30 mieszkańców Zabrzega) – jako zakładnik w odwecie za zastrzelenie przez członków ruchu oporu jednego z miejscowych Niemców. Przetrzymywany przez około dwa miesiące w więzieniu w Bielsku, przesłany następnie transportem zbiorowym do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34850. Zginął 9.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10431/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:35, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 106, 240; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1427.

 

KOPEĆ JÓZEF (syn),

Więzień więzienia w Bielsku, KL Oranienburg.

Urodzony 21.10.1910 r. w Zabrzegu pow. bielski. syn Józefa i Ewy z d. Ryszka, zamieszkały w Zabrzegu. Aresztowany 3.05.1942 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem Jadwigą, Karolem i Antonim (w grupie 30 mieszkańców Zabrzega) – jako zakładnik w odwecie za zabicie przez członków ruchu oporu w Zabrzegu aktywistę niemieckiego. Po przetrzymaniu przez około dwa miesiące w więzieniu w Bielsku, przesłany do KL Oranienburg i tam zginął 18.04.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 106, 240.

 

KOPEĆ KAROL,

Więzień więzienia w Bielsku, KL Auschwitz nr 18253.

Urodzony 1.10.1907 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Józefa i Ewy z d. Ryszka, zamieszkały w Zabrzegu. Aresztowany 3.05.1942 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem Jadwigą, Józefem i Antonim (w grupie 30 mieszkańców Zabrzega) – jako zakładnik w odwecie za zabicie przez członków ruchu oporu w Zabrzegu aktywisty niemieckiego. Po przetrzymaniu przez około dwa miesiące w więzieniu w Bielsku, przesłany transportem zbiorowym do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18253. Zginął 27.11.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 106, 240.

 

KOPEĆ KAROL,

Więzień KL Auschwitz nr 18246.

Urodzony 10.01.1899 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18246. Nieznany jest dalszy los tego wieźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112.

 

KOPEĆ MICHAŁ,

Więzień Łubianki, Katynia, jeniec obozu w Schieldorf, więzienia Halle.

Urodzony w 1915 r. Zabrzegu pow. bielski, syn Michała i Jadwigi z d. Pławecki. Szkołę powszechną ukończył w Zabrzegu. W osiemnastym roku życia wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, należał też do młodzieżowych organizacji kościelnych. W 1937 r. powołany do wojska, a w związku z wybuchem wojny 1939 r. zmobilizowany i przesłany na Kresy Wschodnie. Tam został ranny i dostał się do sowieckiej niewoli, przewożony od Łubianki aż do Katynia.

W ramach układu ZSRR z Niemcami – właczony do grupy 2000 jeńców przeznaczonych do wymiany, skutkiem czego dostał się do szpitala w Hanowerze, a po powrocie do zdrowia umieszczony w obozie jenieckim w Schieldorf k.Reutsburga i skierowany do prac polowych u niemieckiego obszarnika. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną, za co został aresztowany i osadzony w więzieniu w Halle – oczekiwał na osądzenie i surową karę. Powiadomieni o tym rodzice (przez znajomą będącą w niemczech na przymusowych robotach), czynili usilne starania by uchronić go przed karą śmierci. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wkroczenie wojsk alianckich uchroniło go od sądu i kary. Po 1945 r. wrócił do Zabrzega, podjął pracę na PKP, zaangażował się w działalność społeczną i kulturalną w miejscu zamieszkania. Zmarł 1.01.1992 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 108-110.

 

KOPIJASZ JÓZEF ks.,

Wiezień KL Auschwitz nr 57784.

Urodzony 24.08.1871 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, syn Jakuba i Katarzyny z d. Wojciech, święcenia kapłańskie przyjął w 1898 r., kanonik parafii Straconka pow. bialski. Aresztowany 23.07.1942 r. wraz z księdzem Józefem Wdowiakiem – oskarżony o nielegalność procesji ze śpiewem polskim w 1942 r. Osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 10.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 57784. Zginął 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26087/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Phlegmone” (katar/nieżyt jelit przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 205; Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 101, t. III; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.64; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1427.

 

KOPOCZEK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsko, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen nr 85204.

Urodzony 28.04.1906 r. w Mazańcowicach pow. bielski, przed 1939 r. był policjantem. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku a następnie w transporcie zbiorowym przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Gross-Rosen, tam zarejestrowany jako więzień nr 85204. Zginął rozstrzelany w okolicach Hamburga w kwietniu 1945 r. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOPORA EMIL,

Więzień KL Auschwitz nr 85161.

Urodzony 19.11.1921 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85161. Następnie, 16.04.1943 r. przeniesiony – prawdopodobnie do innego obozu którego nazwy nie udało się ustalić, lub odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 237.

 

KORCZYK FRANCISZEK,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony w 1891 r. w Kętach pow. oświęcimski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Pisarzowicach gmina Wilamowice pow. bialski. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako oficer rezerwy. Po powrocie do rodzinnej miejscowości, aresztowany i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 11.11.1941 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 405; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 98 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22