Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KORNBLUM BERNARD,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.09.1890 r. w Kosocicach pow. bielski, syn Jakuba i Bebette z d. Degold, zamieszkały w Paryżu – Francja. Aresztowany przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym Żydow z Francji przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 24.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2875/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 4:50, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 149.

 

KORZENIOWSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg, KL Hersbrück nr 86215.

Urodzony 1.03.1891 r. w Bielsku. Aresztowany w połowie października 1944 r., przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic 15.01.1945 r., ewakuowany do KL Gross-Rosen, dalej – 15.02.1945 r. do KL Flossenbürg, i następnie do KL Hersbrück, gdzie został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 86215. Zginął 14.03.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KORZONKIEWICZ ANNA z d. WOŹNIAK,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66644.

Urodzona 27.05.1888 r. w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski, córka Jana i Franciszki z d. Kizner, zamieszkała w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowana i przez gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66644. Zginęła 6.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33678/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 601; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 674.

 

KORZONKIEWICZ CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 158237.

Urodzony 22.05.1922 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski, zamieszkały w Kobiernicach. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 21.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 158237. Zginął w egzekucji publicznej w Strzemieszycach.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 416.

 

KORZONKIEWICZ FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 102304.

Urodzony 9.10.1895 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski, syn Marianny, zamieszkały w Kobiernicach. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 15.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 102304. Zginął 9.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14140/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:10, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Pleuritis“ (nieżyt/katar jelit przy zapaleniu opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 284; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 618.

 

KOS WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 1199.

Urodzony 27.10.1904 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 25.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1199. Odzyskał wolność 19.01.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 33.

 

KOSIOŁEK WŁADYSŁAW,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 14.06.1923 r. w Kozach pow. bialski, syn Leona i Zofii z d. Gasidło, mieszkaniec Kóz. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 31.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26314/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:05, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ (niewydolność serca i układu krążenia

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1135; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 814.

 

KOSTYRA JAN ks.,

Więzień więzienia w Bielsku.

Urodzony 5.07.1878. w miejscowości Rajsko pow. oświecimski, święcenia kapłańskie przyjął 9.07.1905 r., kanonik, proboszcz parafii Głębowice pow. wadowicki. Aresztowany 25.01.1944 r., osadzony w więzieniu w Bielsku. Po trzech miesiącach pobytu w więzieniu – 21.04.1944 r.i odzyskał wolność.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 101, t. III.

 

KOTLARCZYK MARIAN,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-198.

Urodzony 11.03.1923 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany przez gestapo z Bielska i przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-198. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.

 

KOTULECKI (lub KOTULICKI) FRANCISZEK ks.,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau nr 21967, KL Gusen.

Urodzony 8.11.1881 r. w Skawinie pow. krakowski, święcenia kapłańskie przyjął w 1906 r., proboszcz parafii Stara Wieś gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie. Od 28.04.1940 r. przesłany do KL Dachau, stamtąd od 5.06.1940 r. do KL Gusen, 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21967. Zaginął 21.01.1941 r.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 102, t. III.

 

KOTYK ANTONINA,

Więźniarka KL Auschwitz 65486, KL Ravensbrück nr 73212, KL Buchenwald nr 14484.

Urodzona 3.04.1925 r. w Hecznarowicach gmina Wilamowice pow. bielski, córka Karola i Franciszki z d. Jasińska, zamieszkała w Bystrej pow. bielski. Od 1941 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Aresztowana w 1943 r. i przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 65486. Następnie, 30.09.1944 r. przesłana do KL Ravensbrück, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 73212. Od 27.10.1944 r. przeniesiona do KL Buchenwald – tam otrzymała nr obozowy 14484 (32156/38156). Odzyskała wolność 13.04.1945 r. – wyzwolona przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22