Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KOWALA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 149343.

Urodzony 16.05.1911. r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, a następnie w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przesłany do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149343. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 395.

 

KOWALCZUK JAN,

Więzien gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

 

KOWALCZYK FRANCISZEK (ojciec),

Więzień KL Auschwitz, KL Dachau.

Mieszkaniec Międzyrzecza pow. bielski, W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną wysiedlony z własnego gospodarstwa rolnego a następnie aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. W kwietniu 1943 r. przewieziony do KL Dachau – tam zginął.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

KOWALCZYK FRANCISZEK (syn),

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkaniec Międzyrzecza pow. bielski, syn Franciszka i Marii. Wysiedlony 13.03.1943 r. z rodzicami i rodzeństwem z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – do Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

KOWALCZYK FRANCISZKA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza pow. bielski, córka Franciszka i Marii. Wysiedlona 13.03.1943 r. wraz z rodzicami z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziona w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – do Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

KOWALCZYK HELENA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza pow. bielski, córka Franciszka i Marii. Wysiedlona 13.03.1943 r. wraz z rodzicami z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

KOWALCZYK MARIA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza pow. bielski, żona Franciszka. Wysiedlona 13.03.1943 r. wraz z mężem i dziećmi z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

KOWALEWSKA JÓZEFA,

Więźniarka Polenlagru nr 86.

Urodzona 4.05.1936 r. w Piotrowicach k.Oswięcimia, córka Józefa i Heleny z d. Czopek, zamieszkała w Bielsku. W 1942 r. wywieziona w transporcie zbiorowym wraz z rodzicami do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 86 w Otmuchowie – gdzie przebywała do maja 1943 r. Następnie, wywieziona do Stargardu Szczecińskiego – obozu przejściowego przed wywozem na roboty przymusowe do Niemiec. Wywieziona do Niemiec do przymusowej pracy w gospodarstwie rolnym (u bauera), tam doczekała się wyzwolenia.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

KOWALSKI MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 28.09.1864 r. w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski, syn Józefa i Anny z d. Kowalska, mieszkaniec Czańca. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 14.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20225/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:20, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1135; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 717.

 

KOZIEŁ JÓZEF,

Więzień oflagów w Osterode, Kónigstein, Murnau.

Urodzony 8.05.1900 r. w Gołąbkowicach k.Nowego Sącza, syn Jana i Leony z d. Przybocka. Uczęszczał do szkoły ludowej w Nowym Sączu, a w okresie 1910-1918 do tamtejszego gimnazjum. W 1914 r. przez krótki okres należał do Związku Strzeleckiego. W lipcu 1915 r., zaciągnął się do Legionów Polskich – baon w Kiwercach. Po rozwiązaniu Legionów w 1917 r. był żołnierzem Polskiego Korpusu Posiłkowego przy armii austriackiej. Jesienią 1918 r. trafił do austriackiego 14 Pułku Artylerii Ciężkiej, był jednocześnie członkiem POW w Nowym Sączu.

Po upadku Austrii zaciągnął się do Wojska Polskiego, służąc od 8.11.1918 r. w 1 Pułku Artylerii Polowej w Krakowie, a początkiem 1919 r. przeniesiony został do Pułku Artylerii Górskiej na froncie czeskim pod Skoczowem. Od kwietnia tegoż roku zmienił jednostkę, dostał się do artylerii kresowej na froncie ukraińskim, od 13.07.1921 r. otrzymał przydział do 1 PAP Legionu, stacjonującego w Grodnie i Wilnie. W 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublinie, lecz studia te musiał przerwać w 1923 r. Dalsza jego kariera wojskowa: przeniesienie w 1927 r. do Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu (awans na kapitana, zaś na majora awansował w 1937 r.). Po akcji zaolziańskiej końcem 1938 r. służył w PAL w Bielsku. Z jednostką tą, w składzie 21 Dywizji Piechoty Górskiej, przeszedł kampanię wrześniową 1939 r., od Cieszyna, przez walki nad Dunajcem, po próbę przebicia się do Lwowa na Lubelszczyźnie. 20.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagach: IIA w Osterode (27.09. – 15.10.1939), IV B w Kónigstein (16.10.1939 – 5.06.1940) i VII A w Murnau (5.06.1940 – 29.04.1945). Po wyzwoleniu zgłosił się do Ludowego Wojska Polskiego. W 1948 r. odesłany został na emeryturę wojskową z przyczyn politycznych. Zmarł 14.02.1949 r. w Bielsku-Białej. Posiadał odznaczenia: Odznakę „Orlęta”, Krzyż Walecznych (1921), Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921 (1928), Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę (1928), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928), Krzyż Niepodległości (1931), Zloty Krzyż Zasługi (1937), Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (1938) oraz odznaczenia z okresu PRL-u.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 126-127.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22