Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KOZIK JÓZEF,

Więzień aresztu w Zabrzegu, obozu pracy Leipzer Leichtmetall Werke Rockwitz Lager,

Urodzony 15.08.1913 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Józefa i Zuzanny z d. Kołoczek. Ukończywszy czteroklasową szkołę ludową w Zabrzegu, uczęszczał do szkoły wydziałowej w Dziedzicach. W okresie 1920-1930 r. był bezrobotnym. Pierwszą pracę podjął przy regulacji rzeki Iłownicy i Wapieniczanki. Następnie, pracował w zakładzie metalowym „Josephiego” w Bielsku. W 1931 r. powołany do odbycia służby wojskowej – w jednostce podhalańskiej w Krakowie (2 komp. Szkolna C.K.M.).

Po skończonej służbie wojskowej, zgłosił się jako ochotnik w policji państwowej – skierowany na placówkę na Kresach Wschodnich. Gdy rosyjskie wojska wkroczyły na Kresy Wschodnie, w obawie przed aresztowaniem, powrócił we wrześniu 1939 r. do Zabrzega, i niemal natychmiast został aresztowany. Zwolniony po kilku dniach śledztwa, miał obowiązek codziennego meldowania się na posterunku miejscowej policji. Ponownie aresztowany w 1940 r. w okresie masowych aresztowań zabrzeskiej inteligencji. Wywieziony na przymusowe roboty do Leipzer Leichtmetall Werke Rockwitz Lager, gdzie pracował do końca wojny. Wyzwolony w 1945 r. przez wojska amerykańskie, powrócił do Zabrzega bardzo schorowany. Leczył się i dopiero w 1946 r. mógł podjąć pracę w zakładzie „Josephiego” w Bielsku. Od 1953 r. przeniósł się do pracy w PKP w Czechowicach-Dziedzicach – gdzie pracował jako wykładowca w przyzakładowej szkole. W latach 1946-1953 był bardzo zaangażowany w pracach społecznych. Zmarł 29.07.1983 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 113-117.

 

KOZIK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27292.

Urodzony 20.11.1911 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 27.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27292. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 161.

 

KOZIOŁ ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 18.07.1901 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski, restaurator, zamieszkały w okresie okupacji w Pietrzykowicach pow. żywiecki. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginał w tym więzieniu 30.01.1943 r. Podana przyczyna zgonu: tyfus plamisty.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 144.

 

KOZIOŁ KAZIMIERZ,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 6.01.1888 r., nauczyciel Gimnazjum Polskiego w Bielsku. Aresztowany 24.04.1940 r. w Mikuszowicach Ślaskich pow. bielski – a więc w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 28.09.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 70; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 104 wykazu); M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 417; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOZIOŁEK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 14.06.1923 r. w Kozach pow. bialski, syn Leona i Zofii z d. Gasidło, zamieszkały w Kozach. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na roboty przymusowe do pracy u gospodarza niemieckiego w Knurowie. Z uwagi na nieustalone ale poważne okolicznosci przyjechał do domu nie posiadając urlopu ani zwolnienia od swojego pracodawcy. Pracodawca zgłosił policji jego nielegalny wyjazd, a powiadomione o tym gestapo w Bielsku dokonało aresztowanie Władysława – był więziony przez około dwa tygodnie w miejscowym areszcie gestapo. Po przyspieszonej rozprawie sądowej i wyroku skazującym, przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 14.08.1942 r.

Bibliografia: Informacja od siostry Elżbiety Koziołek; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOZYNKA JAN,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-392.

Urodzony 26.12.1899 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku i następnie przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-392. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 742.

 

KÖNIG JAN,

Więzień gestapo w Bielsku.

Urodzony 6.05.1921 r. w Jasienicy pow. bielski, mieszkaniec Jasienicy. W okresie okupacji zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Szczyrku gdzie 12.03.1944 r. zginął w egzekucji publicznej.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok.

 

KÖNIG KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-829.

Urodzony 11.10.1922 r. w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-829. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762.

 

KRASOŃ JAN,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 28.04.1888 r. Nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 4.04.1940 r., i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 3.09.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 70-71.

 

KRETKIEWICZ LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34678, KL Dachau.

Urodzony 26.07.1903 r. w Wilamowicach pow. bielski, zamieszkały w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 1.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34678. Stamtąd, przeniesiony do KL Dachau, gdzie zginął 17.07.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22