Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KRÓTKI ZBIGNIEW,

Więzień KL Buchenwald.

Urodzony 28.02.1925 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Adolfa i Marii z d. Radzięta. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Dziedzicach i tam od 1937 r. należał do I Drużyny Harcerskiej Męskiej. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej uciekł aż pod Wołyń. Podczas powrotu z Wołynia został przyłapany przez Niemców na próbie przekroczania granicy, więc wysłano go na przymusowe roboty do Turyngii. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną, za co w 1943 r. został aresztowany i przesłany do KL Buchenwald.

W obozie tym przebywał do 1945 r. Zginął 23.02.1945 r. podczas ewakuacji więźniów z obozu.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 62; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r. s. 48; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KRUCZEK JAN,

Więzień KL Auschwitz nr E-1451.

Urodzony 13.05.1921 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Adama i Katarzyny z d. Marek, mieszkaniec Szczyrku. W okresie okupacji hitlerowskiej otrzymał nakaz pracy u obszarnika rolnego w Jasienicy. Ponieważ spóźnił się o jeden dzień do pracy (z urlopu na pogrzeb siostry jego matki), został aresztowany i przesłany do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-1451. Zginął 26.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5889/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:30, określenie przyczyny zgonu to: „Beiderseitige Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 791; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 12389.

 

KRUCZEK STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-166.

Urodzony 1.08.1922 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-166. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734.

 

KRYNULT STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.03.1920 r. w Bielsku, syn Andrzeja i Heleny z d. Nadworczyk, zmieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 20.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9037/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1136; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 35.

 

KRYSKA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona ? w Bielsku. Aresztowana i przez gestapo w Bielsku przewieziona do więzienia w Katowicach, gdzie zginęła 8.11.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 43.

 

KRYWULT WIKTOR,

Więzień KL Auschwitz nr 18206.

Urodzony 13.07.1911 r. w Komorowicach pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Grygierczyk, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18206. Zginął 22.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12261/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:40, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 111; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 261.

 

KRYWULT ZYGMUNT ks.,

Więzień więzienia w Myślenicach, Montelupich, KL Flossenbürg nr 27540, KL Dachau nr 136987.

Urodzony 1.11.1903 r. w Bestwinie pow. bielski, swięcenia kapłańskie przyjął w 1927 r., proboszcz parafii Droginia pow. myślatycki. Aresztowany 13.08.1944 r. po odprawionej mszy św. i wraz z 40 parafianami, więziony w Myślenicach. Stamtąd 1.10.1944 r. przewieziony do wiezienia Montelupich w Krakowie. Od 1.10.1944 r. przewieziony do KL Flossenbürg i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27540. Od 23.12.1944 r. przesłany w KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 136987. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 9.10.1945 r. w Gehrden.

Bibliografia: Ks J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 148; W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 102, III.

 

KRZEMIEŃ JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, KL Auschwitz nr 1235.

Urodzony 13.04.1884 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice pow. bialski, syn Jerzego i Zuzanny z d. Stonowski. Ukończył gimnazjum niemieckie w Bielsku, następnie studiował w Akademii Rolniczej w Wiedniu – uzyskując tytuł inżyniera. Oficer WP, w latach 1919-1921 walczył w wojnie z bolszewikami. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Aresztowany 8.10.1939 r. za odmowę podpisania volkslisty. Osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłany do więzienia w Cieszynie a następnie 10.06.1940 r. przewieziony do KL Auschwitz, 26.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1235. Zginął 4.02.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 34; E. Janoszek i M. Zmełty Cmentarz ewangielicki w Białej wyd. 2004 r., s. 130; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KRZEMIEŃ MAKSYMILIAN,

Więzień KL Auschwitz nr 33141.

Urodzony 21.10.1907 r. w Kozach pow. bialski, syn Stanisława i Emilii z d. Adamiec, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33141. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9045/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:11, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 45.

 

KUBANDA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-680.

Urodzony 11.05.1906 r. w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-680. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22