Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KUPIEC JERZY,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 149347.

Urodzony 22.08.1901 r. w Bystrej pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, i stamtąd w transporcie zbiorowym z Katowic przewieziony do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149347. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 395.

 

KURYS JÓZEF,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-681.

Urodzony 8.03.1924 r. w Szczyrku pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-681. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.

 

KURYSIA MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 79855.

Urodzona w 1900 r w Szczyrku pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 29.05.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 79855. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, przeżyła do ostatnich dni jego funkcjonowania, brała udział w marszu ewakuacyjnym i po wielu przenoszeszeniach do różnych obozów przejściowych, odzyskała wolność 3.05.1945 r. – na terenie Niemiec.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 618.

 

KUŚ ANDRZEJ,

Więzień KL Auschwitz nr 114708.

Urodzony 14.11.1902 r. w Bronowie, zamieszkały w Ligocie pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej od 1940 r. prowadził tajne nauczanie do 18.02.1943 r. tj. – do dnia aresztowania. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień nr 114708. Wypisany 27.09.1944 r. – prawdopodobnie przesłany do innego obozu lub odzyskał wolność. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 321; K. Wójtowicz Tajne nauczanie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 na obszarze województwa bielskiego, Bielsko-Biała 1991 r. s. 25.

 

KUŚ JAN I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18252.

Urodzony 3.07.1895 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18252. Zginął 6.10.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KUŚ JAN II,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia w Katowicach, gdzie zginął w 1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 241.

 

KWAŚNY STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen nr 8349.

Urodzony 9.09.1913 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 8349. Zginął 20.12.1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KWIECIŃSKI OTMAR,

Więzień KL Auschwitz nr 19093.

Urodzony 7.07.1894 r. w Białej, syn Macieja i Gabrieli z Kwiecińskich. Uczęszczał od 1905 r. do gimnazjum niemieckiego w Bielsku, następnie do Wyższej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, którą ukończył w 1912 r. Potem podjął studia na Politechnice w Zurychu, które przerwała wojna – ukończył je na Politechnice w Wiedniu. W 1915 r. został zmobilizowany do armii austriackiej, od maja 1916 r. walczył na froncie w Albanii i Czarnogórze. Na początku grudnia 1918 r., zamieszkał w Krakowie, wstąpił do WP, ale już po miesiącu został zdemobilizowany więc rozpoczął pracę w fabryce w Krakowie.

W lipcu 1919 r. powołany do WP, brał udział w walkach z bolszewikami w 1920 r. – jesienią tegoż roku przeniesiony do rezerwy. W końcu 1920 r. powrócił do pracy w firmie „Lemiesz” w Krakowie, w rok później przeniósł się do pracy w Górnośląskim Towarzystwie Budowy Rurociągów w Tarnowskich Górach, a następnie pełniąc funkcje dyrektora (w kolejnych zakładach) w fabryce „Zieleniewski-Fitzner-Gamper” we Lwowie. W 1931 r. pracował w Suchedniowskiej Fabryce Odlewów i Hucie „Ludwików” w Kielcach. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował w tym samym zakładzie lecz z przerwą na lata 1941-1942, kiedy to został aresztowany przez gestapo i 30.07.1941 r. przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19093. Dzięki skutecznym staraniom rodziny – zwolniony z obozu. Powróciwszy do pracy w Suchedniowskiej Fabryce, do końca okupacji uratował wielu pracowników przed wywiezieniem przez Niemców, a wielu wcześniej wywiezionych na roboty przymusowe ściągnął z powrotem do Kielc. Po wyzwoleniu, pracował na wielu poważnych stanowiskach w zakładach przemysłowych. W 1951 r. aresztowany przez UB pod zarzutem działalności antypaństwowej i uwięziony na Mokotowie w Warszawie – lw 1953 r. zwolniono go z wiezienia i zrehabilitowano. W 1963 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 11.01.1970 r. w Krakowie. Posiadał odznaczenia: m.in. Krzyż Karola, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1959) i Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Motorowego (1968).

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 133-134.

 

KWIECIŃSKI TADEUSZ,

Więzień Polenlagru nr 58 Pschow w Pszowie.

Urodzony 4.04.1932 r. w Skawcach gmina Mucharz, pow. Wadowice, syn Wawrzyńca i Anieli. W okresie okupacji hitlerowskiej, jesienią 1941 r. wysiedlony z rodzinego gospodarstwa wraz z rodzicami i rodzeństwem, a następnie przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 58 Pschow w Pszowie. Stamtąd wysłano całą rodzinę do punktu zbornego w Stargardzie Szczecińskim, gdzie został z rodziną rozdzielony i przesłany na roboty przymusowe w głąb Niemiec – do Maxfelden. Przebywał tam do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu – osiedlił się w Bielsku-Białej.

Uwaga. Ojciec zmarł w 1942 r. – z wycieńczenia w owym polenlagrze, siostra Teresa – urodzona 10.04.1941 r. zamordowana została w 1942 r. dosercowym zastrzykiem fenolu w serce – także w polenlagrze.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22