Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KANTOR JERZY,

Więzień KL Auschwitz nr 149349.

Urodzony 14.08.1908 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z Katowic przesłany do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149349. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 395.

 

KANTOR PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, obozu koncentracyjnego.

Urodzony w 1889 r., mieszkaniec Jaworza – kierownik szkoły w tej miejscowości w latach 1933-1939. Z przyczyn politycznych wydalony z Czech. Wielki społecznik – brał czynny udział w życiu społecznym. Dzięki jego inicjatywie wybodowana została szkoła w Jaworzu Dolnym, w Nałężu. Przez pewien czas obok swoich obowiązków szkolnych pełnił funkcję sekretarza w zarządzie gminnym. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Po wojnie uczył w szkołach zaolziańskich. Zmarł w 1953 r. Za udział w walkach o polski Śląsk Cieszyński odznaczony w 1931r. Krzyżem Niepodległości z II Mieczami, a za działalność społeczną – w 1936 r. oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok, J. Roik.

 

KAPIAS EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1545.

Urodzony 3.05.1903 r. w Bronowie pow. bielski, syn Jana i Katarzyny z d. Chwistek, zamieszkały w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-1545. Zginął 19.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5473/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung“ (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 796; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 973.

 

KAPIAS JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 29.03.1927 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Wincentego i Małgorzaty z d. Rips, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 1.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12190/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Angina“ (angina).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1133; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 180.

 

KAPISZCZAK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E 813.

Urodzony 18.01.1917 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Franciszka i Heleny z d. Gandorska, zamieszkały w Dziedzicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany do KL Auschwitz, 15.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień „wychowawczy” nr E-813. Zginął 21.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5524/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone“ (sepsa – ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 761; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1024.

 

KAPUŚCIŃSKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 6.04.1924 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Mateusza i Małgorzaty z d. Dudkiewicz, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11902/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:00, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1133; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1400.

 

KARCZ FRANCISZEK,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Urodzony ? w Porąbce pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej przesłany do obozu zagłady i tam zginął. Nieznana jest nazwa obozu w którym przebywał i gdzie zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KAROLINI TADEUSZ ZYGMUNT,

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony. 29 .07. 1907 r. w Bulowicach, syn Kazimierza i Adeli z d. Szwancyber. Uczęszczał do szkoły ludowej w Bulowicach, a następnie do Państwowego Gimnazjum w Wadowicach – w 1926 r. złożył egzamin dojrzałości. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1934 r. dyplom lekarski. Pracę lekarza rozpoczęł od szpitalu OO. Bonifratrów i w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Jednocześnie, podjął pracę nad doktoratem w Zakładzie Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej UJ.

W 1937 r. przeniósł się do Kęt – lekarz i kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia. W Kętach zastała go okupacja hitlerowska. Aresztowany przez gestapo, w dniu 18.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6706. Stamtąd przesłany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zatrudniony był jako sanitariusz – niósł pomoc więźniom. Z obozu zwolniony 28.11.1940 r. dzięki staraniom rodziny. W marcu 1941 r. ponownie pracował jako lekarz Kasy Chorych w Kozach. W 1942 r. został konspiracyjnym lekarzem obwodu AK Bielsko (pomagał chorym i rannym żołnierzom podziemia, dostarczał im lekarstwa). Po zakończeniu wojny, 14.08.1945 r. ukończył na UJ doktorat z medycyny. Przeniósł się do Białej, pełniąc funkcje zawodowe jak i społeczne związane z zawodem medyka. Zmarł 20.10.1976 r.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 114-115.

 

KAROLY ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 6.10.1903 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 10.10.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1159.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22