Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KAROLY FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 78824.

Urodzony 18.10.1905 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłany w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, 30.11.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 78824, zginął 16.12.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 232.

 

KAROLY KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 19.09.1875 w Pisarzowicach gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłana w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, zginęła 15.05.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1159.

 

KARPALA ANIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 16.04.1903 r. w miejscowości Kojszówka pow. myślenicki, córka Jana i Rozalii z d. Mosul, zamieszkała w Kamienicy pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana przez gestapo w Bielsku a następnie przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła 6.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18031/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 31.

 

KARPIŃSKA STEFANIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 39464.

Urodzona 10.09.1911 r. w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana przez gestapo w Bielsku i przewieziona do KL Auschwitz, 25.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39464. Mimo ciężkich warunków panujących w obozie, przeżyła i odzyskała wolność 22.04.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 545,

 

KARWAT AUGUST ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 5.08.1884 r. w Gliwicach, syn Antoniego i Eufemii z d. Dziuba, zamieszkały w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany przez gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, zginął 11.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34004/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche bei Darmkatarrh“ (niewydolność mięśnia sercowego przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1133; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 998.

 

KASPEREK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.10.1912 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, syn Alberta i Katarzyny z d. Wisoglom, zamieszkały w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany przez gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18616/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh“ (osłabienie serca przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1133; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 610.

 

KASPEREK EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1918 r. w Kobiernicach gmina Porąbka pow. bialski, robotnik. Aresztowany, na krótko przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, nastepnie przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 14.08.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35.

 

KASPEREK MAKSYMILIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 83375, KL Sachsenhausen.

Urodzony ur. 1912 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 14.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 83375. Następnie, przeniesiony do KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 243.

 

KASPERKIEWICZ MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 8.12.1920 r. w Komorowicach pow. bielski. W latach 1935 do 1939 uczeń Szkoły Handlowej w Białej Krakowskiej. Zaangażowany w działalność harcerską, pełnił funkcję wodza gniazda „Orla Brać”, członek kręgu starszoharcerskiego, członek Pogotowia Harcerzy. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej został zobowiązany do zorganizowania harcerskiego podziemia antyhitlerowskiego – współorganizował konspirację harcerską na terenie szeroko pojętego Podbeskidzia.

Zaangażowany był także w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK i w Szarych Szeregach. Aresztowany we wrześniu 1944 r., przetrzymany przez krótki czas w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach – stamtąd przewieziony do KL Gross-Rosen i KL Bergen-Belsen, gdzie zginął w maju 1945 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 55; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 43, 44; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22