Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KASPRZAK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen.

Urodzony 10.07.1922 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany 16.12.1943 r. przez gestapo w Katowicach, przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, 11.02.1944 r. przesłany do KL Mauthausen i tam zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KASZPER JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 15.04.1875 r. w Grodziszczu. Po szkole powszechnej, uczęszczał do seminanium nauczycielskiego w Cieszynie. Pracę zawodową rozpoczął w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki. Od września 1901 do 1920 r. kierownik polskiej szkoły w Michałkowicach. Osiadł w Jaworzu jako polityczny uchodźca – od września 1920 r. podejmując pracę jako nauczyciel w Jaworzu Dolnym, a od marca 1922 r. kierownik tej szkoły.

Poza pracą zawodową, wielki społecznik – był założycielem Związku Macierzy Szkolnej, utworzył orkiestrę, chóry śpiewacze, zespoły teatru amatorskiego, organizował imprezy. Na emeryturę przeszedł w 1933 r. Już 3.09.1939 r. przez Niemców zatrzymany i po zwolnieniu ponownie uwięziony dnia 15.12.1939 r., przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd przetransportowany do KL Dachau. Z tego obozu przesłany do KL Mauthausen, i po krótkim czasie ponownie przeniesiony do KL Dachau, gdzie zginął 4.10.1940 r. Posiadał odznaczenie nadane w 1933 r. przez Prezydenta RP: „Złoty Krzyż Zasługi”.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 380; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 65; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 90 wykazu); J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; informacja L. Sztwiorok, J. Roik.

 

KAWULOK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 21.08.1917 r. W okresie okupacji hitlerowskiej jako porucznik WP zaangażowany w ruchu oporu – dowódca kompanii ZWZ w Bielsku w której skład wchodziły 3 plutony. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony został do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 682; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 54, 178, 179.

 

KEIL ELŻBIETA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzona w 1905 r. w Bielsku, rolniczka. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do więzienia w Katowicach, gdzie zginęła 19.12.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 43.

 

KELLER STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr 33130.

Urodzony 18.10.1897 r. w Wilamowice pow. bielski, syn Rajmunda i Amalii z d. Wyroba, zamieszkały w okresie okupacji w Krakowie. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33130. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9073/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:21, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 73.

 

KIECZKA RUDOLF,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.07.1919 r. w Bielsku, syn Jana i Zuzanny z d. Cmiel, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Kielcach. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7078/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:00, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1134; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 1076.

 

KIELASZEK TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen.

Urodzony 17.04.1912 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 8.12.1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KIELOCH FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 167387.

Urodzony 13.07.1901 r. w Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 8.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 167387. Odzyskał wolność 29.12.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 441.

 

KIELOCH JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony i zamieszkały w Jasienicy, syn Ludwika i Stefanii. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przeniesiony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Informacja Archiwum PMA-B; Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22