Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KIELOCH LUDWIK,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.09.1896 r. w Jasienicy pow. bielski. Po szkole powszechnej uczęszczał do Prywatnego Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białej. Pracę nauczycielską rozpoczął w Publicznej Szkole Powszechnej w Jasienicy. W okresie okupacji hitlerowskiej, pierwszy współzałożyciel koła organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Jasienicy – zebranie odbyło się 20.10.1939 r. w stróżówce Polskiego Gimnazjum w Bielsku. Aresztowany wraz z żoną Stefanią oraz synami Józefem i Stanisławem, przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 66; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 385; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 236; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 91 wykazu); Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna.

 

KIELOCH RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18248.

Urodzony 5.12.1902 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Jana i Katarzyny z d. Paszek, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd został przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18248. Zginął 27.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 934/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt/katar jelit przy osłabieniu organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 932.

 

KIELOCH STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w 1926 r., w Komorowicach pow. bielski, syn Ludwika i Stefanii, mieszkaniec Jasienicy. W kwietniu 1943 r. aresztowany wraz z rodzicami, wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz i tam zginął.

Bibliografia: Informacja Archiwum PMA-B; Informacja od A. Mrzyk-Łuczyńska.

 

KIELOCH STEFANIA,

Więzien gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 70175.

Urodzona w 1900 r., mieszkanka Jasienicy. Aresztowana wraz z mężem i synami Stanisławem oraz Józefem. Wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przewieziona do KL Auschwitz, 8.12.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 70175. Zginęła 6.01.1944 r.

Bibliografia: Informacja Archiwum PMA-B; Informacja od A. Mrzyk-Łuczyńska.

 

KIELOCH WŁADYSŁAW ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienie w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 18.10.1919 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Pawła i Marii z d. Wrzoł. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Dziedzicach uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku. Od 1936 r. należał do starszoharcerskiej drużyny wodnej w Dziedzicach, zorganizowanej przez Romana Żoczka. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność konspiracyjną w ZWZ/AK – oddział dowodzony przez Maksymiliana Miglasa, obejmujący swym zasięgiem Czechowice i Dziedzice.

Aresztowany i po przetrzymywaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie skazany na karę śmierci, więc przewieziono go do KL Auschwitz i wyrok wykonano 30.06.1944 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 55; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 45, 46; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KIERPIEC JAN,

Więzień – nieznana nazwa obozu.

Urodzony ?, w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany przez gestapo i przesłany do obozu zagłady gdzie zginął – nieznana jest nazwa obozu w którym przebywał.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KISIELEWSKI ALEKSANDER,

Więzień gestapo w Bielsku, nieznane miejsce dalszego więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Przed wybuchem wojny urzędnik Magistratu w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Bielsku. Aresztowany w 1942 r. w wyniku zdrady – przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do obozu koncentracyjnego (prawdopodobnie KL Auschwitz, KL Dachau) – lecz nieznana jest pewna nazwa obozów w których przebywał i jaki był dalszy jego los.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; informacja L. Sztwiorok, J. Roik.

 

KISZKA JAN,

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony ? w Jaworzu pow. bielski, zamieszkały w Jasienicy pow. bielski. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. i na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli. Zamordowany 04/05.1940 r. przez NKWD w egzekucji zbiorowej w Katyniu.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna,

 

KIZNER JAN,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jednym z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22