Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KLIMCZAK JAN,

Więzień KL Auschwitz nr 39492.

Urodzony 19.10.1905 r. w Wilamowicach pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Basik, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Nowym Sączu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przesłany do KL Auschwitz, 15.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 39492. Zginął 6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28601/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 4:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 181; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 79.

 

KLIMCZAK MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 54642.

Urodzona 3.08.1891 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Józefa i Zuzanny z d. Szuta, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziona do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54642. Zginęła 3.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33279/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 579; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 279.

 

KLIMCZAK ZUZANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 54643.

Urodzona 6.06.1893 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Józefa i Zuzanny z d. Szuta, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana przez gestapo w Bielsku i przewieziona do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54643. Zginęła 3.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33278/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag“ (zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 579; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 278.

 

KLIN FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 12.09.1909 r. w Białej, syn Stefana i Rozalii z d. Mleczko, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 17.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24149/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:10, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose“ (gruźlica płuc).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1369.

 

KLON FRANCISZEK,

Więzień obozu jenieckiego w Ostaszkowie.

Urodzony 1.04.1903 r. w Zabrzegu pow. bielski. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Zginął 04/05/1940 r. – zamordowany w egzekucji zbiorowejprzez jednostki NKWD.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 240.

 

KLOS JULIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 63825.

Urodzona 2.01.1875 r. w Białej. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziona do KL Auschwitz, 2.10.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63825, zginęła 10.12.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 596.

 

KLUSKA ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-499.

Urodzony 21.02.1914 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1041 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-499. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 747.

 

KŁAPTOCZ ALOJZY,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony ?, mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 26 – 28.09.1939 r. Nieznane jest miejsce jego więzienia oraz brak innych informacji.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

KŁAPTOCZ JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 15882.

Urodzony 20.03.1883 r. w Czechowicach pow. bielski, z zawodu rolnik, mieszkaniec Czechowic. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15882. Zginął w tym obozie 28.02.1941 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 112.

 

KŁOS FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-70.

Urodzony 7.03.1924 r. w Bielsku. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-70. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 730.

 

KNAPPE MARIA,

Więźniarka – prawdopodobnie KL Auschwitz.

Urodzona 1.04.1885 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowana przez gestapo w Bielsku za żydowskie pochodzenie. Przed aresztowaniem pozostawiła informację dla rodziny „Zabierają mnie, ale Polska jeszcze nie zginęła”. Przewieziona prawdopodobnie do KL Auschwitz – tam zginęła.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 24; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22