Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
K

KOBIELA TEODOR,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony ?, mieszkaniec Jasienicy. Aresztowany wraz z Kłaptoczem Alojzym już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 26 – 28.09.1939 r. Nieznane jest miejsce jego więzienia oraz brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

KOBYŁCZYK MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.09.1893 r. w Frydrychowicach gmina Wieprz, pow. wadowicki, syn Piotra i Marianny z d. Kaim, zamieszkały w Czańcu gmina Porąbka, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany przez gestapo w Bielsku i następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 26.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11265/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1134; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 763.

 

KOCEMBA ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku.

Urodzona ? w Porąbce pow. bialski, zamieszkała w Trzonce. Aresztowana w 1940 r. wraz z mężem Franciszkiem za posiadanie broni. Osadzeni na krórtko w areszcie gestapo w Bielsku. Zginęła, lecz nieznana jest nazwa obozu lub więzienia gdzie przebywała.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOCEMBA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau.

Urodzony 10.12.1905 r. w Porąbce pow. bialski, zamieszkały w Trzonce. Aresztowany w 1940 r. wraz z żoną Anną za posiadanie broni. Osadzony na krótko w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Dachau – tam zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOCEMBA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1921 r. w Porąbce pow. bialski, robotnik. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 29.12.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 44.

 

KOCHAJ KAROL ks.,

Więzień więzienia w Bielsku.

Urodzony 26.10.1903 r. w Targanicach pow. wadowicki, święcenia kapłańskie przyjął w 1926 r., prefekt parafii Kozy pow. bialski. Aresztowany 21.01.1940 r. i przetrzymany w więzieniu w Bielsku. Odzyskał wolność po dwóch miesiącach – 16.03.1940 r., zwolniony z więzienia

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 101, t. III.

 

KOCHAN BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 11010.

Urodzony 7.12.1913 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 18.03.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11010, zginął 27.11.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 87.

 

KOCHANY MICHAŁ,

Więzień aresztu gestapo w Bielsku.

Urodzony ?, harcerz Drużyny Harcerzy przy Gimnazjum w Bielsku. Aresztowany pod zarzutem zaangażowania się w działalność konspiracyjną. Był więziony w areszcie gestapo w Bielsku. Zginął według niepewnych informacji w Starym Bielsku.

Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

KOCIK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8391.

Urodzony 25.05.1901 r. w Janowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany na krótko w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 7.01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 8391. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 74.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22