Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

LACH IRENA,

Więźniarka KL Ravensbrück nr 96352, KL Mauthausen.

Urodzona 28.07.1921 r. w Lipniku – obecna dzielnica Bielska-Białej, córka Karola i Rozalii z d. Matlak, zamieszkała w Bielsku. Podczas okupacji hitlerowskiej wraz z mężem wywieziona w 1942 r. na roboty przymusowe do Niemiec – praca w gospodarstwie rolnym. W 1943 r. aresztowana i od 27.12.1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück, tam zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 96352. Od 7.03.1945 r. (prawdopodobnie w ramach ewakuacji więźniarek) dostała się do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach, przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

LANKOSZ ADAM,

Więzień Montelupich.

Urodzony 31.10.1920 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Kazimierza i Janiny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, od 1920 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku – kończąc je maturą w 1939 r. Harcerz Drużyny Harcerskiej – zastępowy, przyboczny, uczestnik jubileuszowego obozu zlotowego ZHP w Spale. Na początku okupacji hitlerowskiej pojechał z rodzicami do Lwowa, ale już w połowie 1940 r. wrócił do Krakowa i zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK i w Szarych Szeregach. Aresztowany w listopadzie 1943 r., przetrzymany był w więzieniu Montelupich w Krakowie. Na początku 1944 r. rozstrzelany w okolicach Krakowa.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 66; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 49, 50; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia..

 

LASEK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 63456.

Urodzona 11.11.1885 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, córka Franciszka i Katarzyny z d. Waluszek, zamieszkała w Dankowicach. Aresztowana, przewieziona do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63456. Zginęła 26.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32796/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1196.

 

LASTOK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz E-321.

Urodzony w 1899 r. w Szczyrku pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-321. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 740.

 

LASZCZAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1886 r. w Szczyrku-Salmopolu pow. bielski, syn Jakuba i Katarzyny z d. Pezdoń, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29893/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Phlegmone” (niewydolność serca przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1349.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8