Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

LAZAREK ANNA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza, córka Jana i Marii. Wraz z rodzicami i rodzeństwem 13.03.1943 r. wysiedlona z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK ANTONI,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkaniec Międzyrzecza, syn Jana i Marii. Wraz z rodzicami i rodzeństwem 13.03.1943 r. wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa rolnego i w transporcie zbiorowym przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK JAN,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkaniec Międzyrzecza. W okresie okupacji hitlerowskiej 13.03.1943 r. wraz z całą rodziną wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK LUDWIK,

Więzień Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkaniec Międzyrzecza, syn Jana i Marii. Wraz z rodzicami i rodzeństwem 13.03.1943 r. wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiony do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK MARIA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza – matka. W okresie okupacji hitlerowskiej 13.03.1943 r. wraz z całą rodziną wysiedlona z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK MARTA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Mieszkanka Międzyrzecza, córka Jana i Marii. Wraz z rodzicami i rodzeństwem 13.03.1943 r. wysiedlona z rodzinnego gospodarstwa rolnego i przewieziony w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

 

LAZAREK RUDOLF,

Więzień obozu pracy przymusowej w Niemczech i Holandii.

Urodzony ? w Jasienicy pow. bielski, zamieszkały w Jasienicy. W okresie okupacji hitlerowskiej skierowany przez Arbeitsamt do pracy w Fabryce Mebli Laryscha w Jaworzu, a stamtąd wysłany do obozu pracy do Nordenkam (północno zachodnia strona Niemiec) i Farel, zatrudniony przy pracach budowlanych – rozbudowa fabryki silników samolotowych. Po jakimś czasie przesłany wraz z Franciszkiem Bielą – także z Jasienicy, do obozu pracy w Holandii do miejscowości Gromingen, gdzie zatrudniony był przy budowie schronów. Wyzwolony przez wojska angielskie 5.05.1945 r.

Bibliografia: Relacja F. Bieli w dniu 4.04.2008 r.

 

LEGIEŃ RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 152188.

Urodzony 11.09.1901 r. w Bystrej pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 24.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152188. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 402.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8