Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

LEGIERSKA ROZALIA z d. KOCHUT,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach, KL Auschwitz nr 54722.

Urodzona 21.03.1900 r. w Petrowitzach-Ostrawie, córka Józefa i Magdaleny z d. Matuszek, zamieszkała w Komorowicach pow. bielski. Aresztowana, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, stamtąd do więzienia w Katowicach i dalej transportem zbiorowym do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54722. Zginęła 10.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31880/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 18:05, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 699; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 180.

LEGIERSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1922 r. w Istebnej pow. cieszyński, syn Franciszka i Rozalii z d. Kochut, zamieszkały w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33222/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:44, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 699; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 222.

 

LEGIERSKI KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 20.03.1921 r. w Istebnej pow. cieszyński, syn Franciszka i Rozalii z d. Kochut, zamieszkały w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33225/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:41, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 699; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 225.

 

LEGUTKO JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr 34745.

Urodzony 24.02.1909 r. w Komorowicach pow. bielski, syn Józefa i Anny z d. Rosner, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 5.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34745. Zginął 20.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15902/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 882.

 

LEJAWA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 42775.

Urodzony 30.10.1903 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Michała i Anny z d. Kubica, zamieszkały w Białej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 29.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 42775. Zginął 21.07.1942 r. – rozstrzelany pod Ścianą Straceń (zginął razem z Drabkiem Władysławem nr 42773, Drabkiem Franciszkiem nr 42774 oraz Józefem Gawędą nr 42776). Według wystawionego aktu zgonu nr 16062/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:50, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 187; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1042.

 

LEJAWA LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19938.

Urodzony 10.07.1898 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr. 19938. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 116.

 

LEMAŃSKI ANTONI,

Więzień KL Auschwitz nr 187845.

Urodzony 27.04.1917 r. w Osieku pow. oświęcimski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.05.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 187845. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 466.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8