Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

LESZCZAK ALFRED,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 9.01.1908 r. w Kozach pow. bialski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Kozach. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął we wrześniu 1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 74; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 455; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 117 wykazu).

 

LESZCZYSZYN JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19928.

Urodzony 24.11.1901 r. w miejscowości Dmytrowicze pow. Mościska, syn Stefana i Marii z d. Chalik, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19928. Zginął 2.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Phlegmone” (nieżyt/katar jelit przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 116; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 17.

 

LEŚNIAK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1139.

Urodzony 17.11.1906 r. w miejscowości Laskówka pow. brzozowski, syn Laurenta i Anieli z d. Dziobak, zamieszkały w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1139. Zginął 5.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1981/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 777; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 479.

 

LEŚNIARA LEOPOLD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Warszawie, Krakowie.

Urodzony 26.04.1912 r. w Czechowicach, syn Wojciecha i Józefy z d. Brozkiewicz. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Czechowicach-Grabowicach gdzie wstąpił do harcerstwa. Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku gdzie także należał do Drużyny Harcerskiej. Po maturze w 1930 r., studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1937 r. dyplom inżyniera górniczego. Praktykował w kopalniach na Śląsku i w Karwinie – Zaolzie.

Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność konspiracyjną w ruchu oporu. W sklepie z wyrobami żelaznymi N. Reidla (szwagra), wspólnie z Rudolfem Kuboszkiem kierowali pracami konspiracyjnymi. Następnie przeniósł się do pracy na Zaolziu, gdzie zatrudniony jako inżynier w kopalni, w dalszym ciągu pomagał organizacjom konspiracyjnym. Zbierał materiały i informacje o ruchach wojsk niemieckich, lokalizacji składów amunicji i sprzętu wojskowego, przekazując te dane do Katowic Zygmuntowi Witczakowi. Jednym z zadań Leopolda było odebranie w Karwinie przesyłki z materiałami sabotażowymi (z kamforą oraz płynną siarką) i dostarczenie jej do konkretnego odbiorcy w Dziedzicach. Przez nieszczęśliwy przypadek, łączniczka z którą współpracował została aresztowana i uwięziona w wiezieniu gestapo w Karwinie. Poddana torturom załamała się i zdradziła miejsce przeznaczenia paczki – miejsce kojarzone z L. Leśniarą. W ten sposób został aresztowany w grudniu 1941 r., przewieziony wpierw do aresztu gestapo w Bielsku, następnie przesłany do Warszawy, Krakowa i ponownie do Bielska. Zginął w masowej egzekucji „Pod Wałką” w Cieszynie 20.03.1942 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 67; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r. s. 51, 52; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s.60; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

LEWIŃSKI KAZIMIERZ,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 19.03.1910 r. w Brodach pow. bielski, syn Wojciecha i Anieli z d. Kasprzycki, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8967/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:08, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).

Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 1443.

 

LIBIONKA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 22.12.1907 r. w Międzybrodziu Bialskim, syn Karola i Katarzyny z d. Czulak, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 1.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12289/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Lungenentzündung” (niewydolność serca przy zapaleniu płuc),

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1138; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B „Księga zgonów”, t. 9, s. 279.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8