Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

LOREK ADAM,

Więzień –nieznane miejsce więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność lewicowego ruchu oporu – z-ca komendanta Gwardii Ludowej PPS w Jaworzu. Aresztowany 13.12.1939 r. – brak innych informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 127; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

LOREK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 149319.

Urodzony 18.11.1908 r. w Jasienicy pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do Katowic i dalej – w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149319. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 394.

 

LORENC KAROL,

Więzień – prawdopodobnie KL Dachau.

Mieszkaniec Jaworza – naczelnik miejscowej poczty. Przed wybuchem wojny ewakuowany do Rumunii. Po powrocie do Jaworza pod koniec września 1939 r., natychmiast aresztowany przez Niemców i przesłany do obozu koncentracyjnego – prawdopodobnie do KL Dachau i tam zginął.

Bibliografia: Informacja J. Roik z Jaworza.

 

LUBARZEWSKI EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 21.12.1886 r., nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Kupieckiego w Białej Krakowskiej. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.04.1940 r. i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen. Zginął 13.12.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 76; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 466; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 122 wykazu).

 

LUBASZEWSKI EDWARD,

Więzień KL Dachau, Mauthausen-Gusen.

Urodzony 21.12.1886 r. w Pławie k.Mielca, syn Jana i Franciszki z d. Basztura. Gimnazjum ukończył w Tarnowie (1906), następnie studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów w 1910 r. odbył jednoroczną służbę wojskową w armii austriackiej, po czym w 1911 r. rozpoczął pracę pedagogiczną jako nauczyciel w Zakładzie Kornbergera w Krakowie. W marcu 1912 r. przyjął posadę profesora w Gimnazjum Polskim w Cieszynie, we wrześniu przeniósł się na podobną posadę w gimnazjum w Podhajcach.

W maju 1915 r. został zmobilizowany do wojska austriackiego – jako podporucznik walczył na froncie. We wrześniu 1918 r. został wyreklamowany z wojska z uwagi na ciężką chorobę i powrócił do pracy pedagogicznej – najpierw w Szkole Realnej w Śniatyniu, a od l.03.1919 r. w Polskim Prywatnym Gimnazjum Realnym TSL w Białej. 1.09.1919 r. przeszedł do pracy w Krajowej Szkole Kupieckiej w Białej (potem Państwowa Szkoła Handlowa). W okresie międzywojennym był także bezpartyjnym działaczem społecznym. Po ucieczce przed Niemcami powrócił na wschód – powrócił do Białej we wrześniu 1939 r. Aresztowany 23.04.1940 r. przez gestapo i wywieziony do KL Dachau i Mauthausen-Gusen. 13.12.1940 r. dzięki skutecznym staraniom rodziny zwolniony z obozu. W październiku 1941 r. został wywłaszczony z własnego domu. Od l.09.1942 r. pracował w niemieckim przedsiębiorstwie zaopatrzeniowym, a w styczniu 1944 r. został ponownie wysiedlony z zajmowanego domu. Po wyzwoleniu, od 1945 r. uczestniczył w życiu społecznym miasta, działając m.in. w Towrzystwie Bursy Polskiej, Spółdzielni Spożywców, Towarzystwie Budowy Domów Pracowników Państwowych Spółdzielczych i Samorządowych, Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych w Białej, ZBoWiD, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 21.08.1953 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w Białej 16.04.1966 r. Odznaczony: Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1929) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (1938).

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 136.

 

LUBAŚ FRANCISZEK,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1876 r., nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskjiej. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 76; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 466; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 121 wykazu).

 

LUSTIG KAROL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 9322.

Urodzony 19.02.1898 r. w Bielsku. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 10.01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9322. Wypisany 10.06.1942 r. – prawdopodobnie przesłany do innego obozu którego nazwy nie udało się ustalić, lub zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 77.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8