Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
L – Ł

ŁABUDEK JÓZEF,

Więzień – brak informacji o miejscu więzienia.

Urodzony ?, mieszkaniec Bielska. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 31.10.1942 r. – brak informacji o miejscu jego więzienia i dalszym losie.

Bibliografia: I M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 75.

 

ŁACIAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-169.

Urodzony 1.05.1905 r. w Szczyrku pow. bielski, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-169. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 734.

 

ŁANOSZKA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 19.03.1900 r. w Straconce (obecna dzielnica Bielska-Białej), nauczyciel w Knurowie pow. rybnicki, później w Publicznej Szkole Powszechnej w Bystrej Śląskiej pow. bielski. Aresztowany 3.10.1940 r. w Mikuszowicach Śląskich pow. bielski, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Dachau, następnie do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 9.12.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 76; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 469; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 123 wykazu).

 

ŁANOSZKA MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, Aresztowany 24.04.1940 r. za to, że wraz z bratem Tadeuszem i innymi osobami, w początkowych miesiącach 1939 r. występował o zakaz wygłaszania kazań w języku niemieckim – dla księdza w Bystrej. W okresie okupacji aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Po przesłuchaniu zwolniony – odzyskał wolność.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.

 

ŁANOSZKA TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony w 1912 r. w Bystrej pow. bielski. Sekretarz Gminy w Bystrej. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 16.10.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL Mauthausen nie figuruje.

ŁANOSZKA TADEUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, aresztu w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, Aresztowany 24.04.1940 r. za to, że wraz z bratem Tadeuszem i innymi osobami, w 1939 r. występował o zakaz wygłaszania kazań w języku niemieckim – dla księdza w Bystrej. W okresie okupacji, aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Po przesłuchaniu wywieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen gdzie zginął 6.12.1041 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 63.

 

ŁAPUSZEK JAN,

Więzień KL Auschwitz nr 187934.

Urodzony 18.06.1920 r. w Grojcu pow. oświęcimski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 17.05.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 187934. Następnie, 4.07.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 467.

 

ŁASZCZOK MIECZYSŁAW,

Więzień aresztu w Dziedzicach, gestapo w Bielsku.

Urodzony 18.01.1919 r w Dziedzicach pow. bielski, syn Wiktora i Katarzyny z.d. Zolich. Ukończył szkołę powszechną w Dziedzicach, a następnie wieczorową szkołę zawodową – był elektromonterem. W 1928 r. wstąpił do ZHP, był także członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od 1939 r. pracował jako elektromonter w Walcowni Metali „Dziedzice”, skąd został wydelegowany do Dębicy – do Centralnego Ośrodka Przemysłowego. Gdy rozpoczeła się okupacja hitlerowska postanowił przedostać się do Węgier żeby wstąpić do wojska polskiego.

Na jego dalszych losach zaważyło zdarzenie, jakie miało miejsce 1.11.1939 r., gdy harcerze w Dniu Zmarłych szczególniej uhonorowali Powstańców Śląskich, składając na ich grobie wieniec z biało-czerwonymi szarfami. Niemcy, nie mogąc ująć sprawców tego czynu, posądzili m. in. o współudział Mieczysława Łaszczoka. Został aresztowany 2.11.1939 r. Wpierw przetrzymany na posterunku policji w Dziedzicach, po trzech dniach przewieziony na gestapo w Bielsku. Dnia 13.11.1939 r. został przewieziony do Starego Bielska, gdzie wraz z czterema więźniami (dr Zenonem Różewiczem, Franciszkiem Śledzińskim, Stanisławem Peterko i Żydem Schancerem), został rozstrzelany na Kornowej Kępie.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 69; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 54 –57; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

ŁĘKAWA JÓZEF,

Więzień obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, ppor. WP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do stalagu, gdzie zmarł.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 60

 

ŁODZIANA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (komendant placówki). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przesłany został do KL Auschwitz. Zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

 

ŁUCZYŃSKI BOGDAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony? Nauczyciel Gimnazjum im. A. Asnyka w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 76.

 

ŁUNIEWSKI ZBIGNIEW,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony w 1901 r. w Bystrej pow. bielski, mieszkaniec Białej Krakowskiej – burmistrz tej miejscowości. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 16.10.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8