Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MRZYK STANISŁAWA z d. RZĘDZIANOWSKA,

Więźniarka Polenlagru nr 83 Dolny Beneszow, Polenlagru nr 92 Katscher.

Urodzona 27.10.1902 r. w Międzyrzeczu Dolnym pow. bielski, córka Józefa i Agnieszki, mieszkanka Międzyrzecza Dolnego. Wysiedlona 13.03.1943 r. wraz z cała swoją rodziną z wlasnego gospodarstwa rolnego i przewieziona w transporcie zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a stamtąd po kilku dniach przeniesiona do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Odzyskała wolność w kwietniu 1945 r. po oswobodzeniu obozu przez wojska rosyjskie.

Bibliografia: Informacja od córki A. Mrzyk – Łuczyńskiej.

 

MUCHA EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 23.11.1926 r. w Czechowicach pow. bielski, mieszkaniec Czechowic. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24183/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:30, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 688, 1140; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 181.

 

MUCHA JÓZEF,

Więzień – brak nazwy więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy. Aresztowany wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 26 – 28.09.1939 r. Brak informacji o miejscu więzienia i dalszych losach tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

 

MÜLLER SELMA SARA z d. EICHNER,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 2.04.1892 r. w Bielsku, córka Markusa i Reginy z d. Bergman, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Berlinie. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 15.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35929/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:30, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1161; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1411.

 

MUSIAŁ MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 121339, KL Buchenwald.

Urodzony 20.05.1920 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 12.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 121339. Następnie, 13.08.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 340.

MYDYDA ANIELA z d. MAJTYKA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 44220.

Urodzona 20.01.1884 r. w miejscowości Ligota gmina Czechowice pow. bielski, córka Jana i Reginy z d. Małecki, zamieszkała w okresie okupacji w Chełmku pow. olkuski. Aresztowana i przewieziona do KL Auschwitz, 7.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 44220 i gdzie zginęła 3.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24624/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:00, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu organizmu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 553; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 620.

 

MYNARSKA STANISŁAWA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 69255.

Urodzona w 1925 r. w miejscowości Stara Wieś gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 26.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 69255. Zginęła 2.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 604; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

MYNARSKI ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1199.

Urodzony 9.06.1922 r. Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Adalberta i Anny z d. Sieradzki, zamieszkały w Dankowicach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1199. Zginął 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28699/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 4:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche nach Fleckfieber” (niewydolność serca po tyfusie plamistym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 780; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 177.

 

MYRCZEK BOŻENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7449, KL Ravensbrück.

Urodzona 21.05.1914 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7449. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 487.

 

MYRCZEK JÓZEF,

Wiezień więzienia w Katowicach.

Urodzony 16.12.1909 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i przesłany przez gestapo w Bielsku do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 9.10.1941 r. – przez ścięcie na gilotynie. Na uwagę zasługuje informacja, że było to pierwsze użycie gilotyny do uśmiercania więźniów w katowickim więzieniu.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 32; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 241.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11