Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MANISZEWSKI BOLESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-41.

Urodzony 23.04.1923 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 23.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-41. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 729.

 

MARCINÓW ZBIGNIEW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Sachsenhausen-Oranienburg.

Urodzony ?, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Bielsku. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Sachsenhausen-Oranienburg, gdzie zginął (brak daty śmierci).

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. S. 488; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 134 wykazu).

 

MAREK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85261.

Urodzony 11.10.1896 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z d. Waluś, zamieszkały w Godziszce pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85261. Zginął 22.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10505/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:35, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Lungentuberkulose” (nieżyt/katar jelit przy gruźlicy płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 241; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 5.

 

MARKEL FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85377, KL Mauthausen.

Urodzony 31.12.1902 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowany, po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85377. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 243.

 

MARKIEL ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 74702.

Urodzona 31.04.1896 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowana, przetrzymana na krótko w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 20.01.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 74702. Zginęła 19.02.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 611; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MARKIEL FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85386.

Urodzony 5.03.1915 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowany, po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85386. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 244.

MARKIEL WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 26.12.1916 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski, mieszkaniec Pisarzowicpow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w kop. „Brzeszcze-Jawischowitz”. Jesienią 1942 r. oskarżony o uedzielenie pomocy w ucieczce więźnia KL Auschwitz, został aresztowany przez gestapo w bielsku i przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął (nieznana data śmierci).

Bibliografia: Ludzie dobrej woli Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r. s. 325.

 

MAROSZEK ANTONI,

Więzień KL Gross-Rosen.

Urodzony 9.10.1921 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Józefa i Heleny z d. Famułka, zamieszkały w Janowicach. Aresztowany przypadkowo podczas łapanki i przewieziony do KL Gross-Rosen. Tam zachorował i dostał się do obozowego szpitala, gdzie zmarł 28.02.1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja A. Dimos.

MAROSSEK KAZIMIERZ,

Więzień KL Auschwitz . nr 17379, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1906 r. w Krakowie. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, do szkoły średniej i na Uniwersytet Jagielloński – studia wychowania fizycznego. Przyjechał do Bielska w roku 1935 by objąć posadę nauczyciela w Państwowym Gimnazjum. Już w Krakowie bardzo aktywny działacz harcerski (przyjechał do Bielska w stopniu podharcmistrza), w latach 1936-1938 komendant hufca ZHP w Bielsku, 1938-1939 w Cieszynie (phm.). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty przez Niemców do niewoli, uciekł z transportu i schronił się w Krakowie – pracując jako pracownik fizyczny. W Krakowie zaangażował się w działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ/AK. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Aresztowany przez zdradę 12.05.1941 r. w Krakowie, a następnie tj. 26.06.1941 r. przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17379. Po roku, przesłany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 26.03.1943 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 73; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 63; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 80; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 491; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 135 wykazu).

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11