Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MARTNIAK IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85191.

Urodzony 2.07.1909 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85191. Następnie, 30.12.1942 r. przeniesiony do KL Buchenwald, i dalej do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 238.

 

MARTUSIEWICZ JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec pow. bielskiego. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przesłany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

 

MARTYNIAK JÓZEF,

Zginał bez wieści na robotach przymusowych.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, był jednym z około 150 osób wywiezionych do robót przymusowych na terenie Niemiec. Tam zginął bez wieści – brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.

 

MARTYNIAK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-280.

Urodzony 10.05.1926 r. w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-280. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

 

MASNY JAN,

Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 10.04.1911 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 647; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

MASNY KAROL ks.,

Więzień gestapo w Bielsku.

Proboszcz w Grodzcu Śl. Aresztowany w grudniu 1939 r. razem z Adamczykiem Adolfem, więziony przez gestapo w Bielsku i po jakimś czasie zwolniony z więzienia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

MAŚKA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1919 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Franciszka i Anny. Absolwent Szkoły Handlowej w Bielsku. Zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa Polskiego. W listopadzie 1939 r. został objęty pierwszą falą masowych aresztowań inteligencji w Zabrzegu. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu po usilnych staraniach rodziny, lecz już po miesiącu zmuszony został do podjęcia służby wojskowej w wojsku niemieckim. Szczęśliwie udało mu się przedostać do Anglii, gdzie natychmiast zaciągnął się w szeregi Wojska Polskiego – walcząc u boku aliantów ze znienawidzonymi wojskami hitlerowskimi. Po wojnie, pozostał na stałe w Anglii i tam stał się wielkim propagatorem skautinku i harcerstwa (wraz z innymi polakami tam działającymi na rzecz ZHP: Józefem Puchałką i Michałem Białasem).

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Zabrzeg 1995 r., s. 141-142.

 

MATEJA JULIUSZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 184271.

Urodzony 22.01.1917 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 25.04.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 184271. Odzyskał wolność 10.08.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 462.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11