Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MATLAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 15044.

Urodzony 9.06.1914 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 9.04.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15044. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 97.

 

MATUSIAK KAZIMIERZ,

Więzień Polenlagru nr 63 w Czechowicach, Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie.

Urodzony 29.09.1931 r. w Rybniku, syn Kazimierza i Zofii z d. Orlicka, zamieszkały w Bielsku. Jako nieletni, wraz z matką wywieziony w czerwcu 1942 r. do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru 63 w Czechowicach, natomiast od września 1942 r. przesłany do Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie. Z tego obozu, w październiku 1942 r. wywieziony na roboty przymusowe w głąb Niemiec, gdzie przebywał do zakończenia wojny.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

MATUSZEWSKI ALEKSANDER,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1253.

Urodzony 24.02.1911 r. w Komorowicach pow. bielski, syn Feliksa i Anny z d. Kamiński, zamieszkały w Białej Krakowskiej. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1253. Zginął 15.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2498/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:45, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 728; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 996.

 

MATYJASZEK JÓZEFA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 27922, KL Ravensbrück.

Urodzona 19.12.1919 r. w Grojcu pow. oświęcimski. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 1.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27922. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r. – wyzwolona przez wojska radzieckie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 513.

 

MAYER BERTHOLD,

Więzień KL Auschwitz nr 42333.

Urodzony 10.01.1906 r. w Bielsku, syn Salomona i Ernestyny z d. Strumfer, zamieszkały w Paryżu – Francja. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 27.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 42333. Zginął 15.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15274/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:15, określenie przyczyny zgonu to: „Beiderseitige Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 186; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 258.

 

MAZIERSKI ANTONI,

Więzien gestapo w Bielsku, KL Dachau.

Mieszkaniec Jaworza, przed wojną urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w dzialalność dla ruchu oporu. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Dachau. Tam spotkał się z więźniami z Jaworza: Janem Głowackim, Antonim Hellerem, Antonim Kołodziejem). Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Informacja J. Roik, L. Sztwiorok, Emilii Głowackiej.

 

MAZUR RUDOLF, pseud. „Mars”,

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1905 r. w Krakowie, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski, działacz harcerski w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej członek Szarych Szeregów i organizacji konspiracyjnej Siły Zwycięstwu Polski, dowódca placówki ZWZ w Czechowicach (po Węgrzynie). Aresztowany 18.12.1940 r. za udział w ruchu oporu i przetransportowany do więzienia w Katowicach. Zginął 13.06.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 74; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 33; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 58, 60; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

MĄCZYŃSKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1884 r., nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz i tam zginął 1944 r.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 501; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 142 wykazu).

 

MICHALAK ANDRZEJ,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 7.08.1903 r. w Rudzicy pow. bielski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej, następnie dyrektor Pnaństwowej Szkoły Wydziałowej a także inspektor szkolny w Cieszynie. W okresie okupacji hitlerowskiej członek Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Aresztowany 25.12.1939 r. i wieziony wpierw w więzieniu gestapo w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen, gdzie zginął 10.04.1940 r.

Bibliografia: Materiały z prywatnego archiwum K. Wótowicza.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11