Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MICHALIK TEOFIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 111071, KL Mauthausen-Gusen, podobozu w Ebensee.

Urodzony w 1903 r., nauczyciel Gimnazjum Męskiego w Mysłowicach a następnie Państwowego Gimnazjum i Liceum w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej Polskie Siły Zbrojne. Aresztowany w 1940 r. w Bielsku, przewieziony przez gestapo do KL Auschwitz, 26.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 111071. Następnie, 22.12.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i dalej do podobozu w Ebensee. Zmarł z wycieńczenia w kilka dni po wyzwolemniu obozu przez wojska alianckie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 309; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 505;. Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 146 wykazu).

 

MICHALSKI LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18250, KL Mauthausen nr 44852.

 

Urodzony 11.04.1921 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 19.07.1941 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18250. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 44852. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112.

 

MICKLER JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 10338.

Urodzony 16.12.1898 r. w Miedzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany, po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10338. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 84.

 

MIESZCZAK MONIKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 64333.

Urodzona 13.03.1908 r. we Wrocławiu, córka Józefy, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 4.10.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 64333. Zginęła 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36576/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 596; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 560.

 

MIGLANC MAKSYMILIAN, pseud. „Czech”,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w kop. „Silesia” w Dziedzicach. Stopień wojskowy – podporucznik. W okresie okupacji hitlerowskiej pełnił jednocześnie funkcję Komendanta Zakładowego Oddziału Ochrony Przeciwlotniczej „Luftschutz” oraz w organizacji konspiracyjnej – komendant 4 batalionu AK. Aresztowany, lecz nieznane jest miejsce jego więzienia, nieznany dalszy los.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 229, 230.

 

MIKLER JERZY,

Więzien gestapo w Bielsku, obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Mazańcowic pow. bielski. Już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 23.03.1940 r. aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udało się ustalić. Po około pół roku odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: F.Lorenz, L. Szyndzielorz Duma Mazancowic, wyd. 1991 r. s. 24.

 

MIKODA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 3.10.1922 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Józefa i Anny z d. Maga, zamieszkały w Dankowicach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23387/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:52, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 684; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 873.

 

MIKODA-ŚLOSARCZYK WALERIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40795.

Urodzona 25.11.1915 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowana i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40795. Przebywała w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania, a od 18.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 550.

 

MIKUŁA FRANCISZEK,

Więzień więzienia w Szczyrku.

Urodzony ? w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w styczniu 1944 r., więziony w miejscowym wiezieniu a następnie zginął 12.03.1944 r. w egzekucji publicznej w Szczyrku pow. bielski.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11