Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MIKUŁA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 6766, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 10.06.1904 r. w Starym Sączu, syn Wincentego i Marianny z d. Langer, nauczyciel. Po ukonczeniu szkoły pedagogicznej w Nowym Sączu, zgodnie z nakazem pracy pierwszą posadę nauczyciela objął jako nauczyciel w Katowicach. Stamtąd, przeniósł się w latach trzydziestych do Komorowic Śl. pow. bielski – zostając wpierw nauczycielem w Szkole Powszechnej Nr 2 w Bielsku, a następnie został kierownikiem w tej szkole. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej.

Wpierw był przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6766. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen – kommando Gusen. Odzyskał wolność w 1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 236; Informacja córki A. Szczypka z d. Mikuła.

 

MILOTA FERDYNAND,

Więzień KL Buchenwald.

Urodzony 27.11.1886 r. w Strachovicach k.Orawy, syn Wojciecha i Katarzyny z d. Kanty, zamieszkały w Bielsku (wcześniej mieszkał w Buczkowicach pow. bielski). Przed wojną były legionista, członek Organizacji Społeczno – Wychowawczej „Strzelec”, przewodniczący Związku Legionistów w Białej. Aresztowany pod koniec września 1939 r. i przetransportowany do KL Buchenwald. Zginął 10.01.1940 r. – rozpoznanie przyczyny zgonu „Herzschlag” (zawał serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja J. Milota.

 

MIODOŃSKI JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 29690.

Urodzony 13.12.1884 r. w Kozach pow. bialski, syn Wincentego i Anny z d. Lasek, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 16.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 29690. Zginął 16.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7821/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:35, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 165; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 299.

 

MIODOŃSKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gross-Rosen.

Urodzony 30.11.1919 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 23.03.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

 

MIRECKI STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia śledczego w Bielsku.

Mieszkaniec pow. bielskiego, dr praw, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

 

MIRON STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.01.1920 r. w Skidzinie pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Garbus, zamieszkały w Przecieszynie k.Brzeszcz. pow. oświęcimski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 11.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30126/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:20, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh“ (niewydolność serca przy nieżycie/katarze jelit).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 126.

 

MISIEK LEOKADIA,

Więzniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 63582.

Urodzona w 1920 r. w Bielsku (lub Białej). Aresztowana i po przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziona do KL Auschwitz, 1.10.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63582. Wytrwała do końca funkcjonowania obozu – wyzwolona w 1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595.

 

MIZERA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-7205.

Urodzony 13.05.1917 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-7205. Odzyskał wolność w marcu 1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 995.

 

MŁOSTEK ALFRED,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 17246.

Urodzony 6.08.1916 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 16.06.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17246. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 105.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11