Erinnerungen an Konzentrationslager: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau
M

MOCZEK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-199.

Urodzony 8.12.1924 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Jana i Julii z d. Cymbala. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-199. Zginął 10.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 0000/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. ?, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 132.

 

MOJŻESZEK STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Buchenwald nr 112773.

Urodzony 18.08.1902 r. w Białej. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 7.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 112773. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 315.

 

MOLA FERDYNAND,

Więzień gestapo w Bielsku.

Już w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej aresztowany jako podejrzany o zaangażowanie w działalność w ruchu oporu. Przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, 13.11.1939 r. wywieziony wraz dziewięcioma innymi współaresztowanymi do Starego Bielska na rozstrzelanie. W ostatniej chwili gdy skazańcy stali nad wykopanymi dołami (w które miało opaść martwe ciało) asystujący przy egzekucji gestapowiec Neuman odwołał rozstrzelanie Moli, Wojciechowskiej, Puchały i Piórkowskiego, a miejsce nad dołami zajęli inni skazańcy – których rozstrzelano: M. Łaszczok, F. Śleziński, S. Peterko, Z. Różański, Schancer.

Bibliografia: Świadek egzekucji M. Wojciechowska; informacja Z. Kobiela.

 

MOLA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 10880.

Urodzony 27.02.1910 r. w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 28.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10880. Następnie, 30.06.1942 r. przeniesiony prawdopodobnie do innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 85.

 

MORDARSKI STANISŁAW,

Więzień więzienia gestapo w Oświęcimiu.

Urodzony ok. 1908 r., mieszkaniec Czechowic pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował na terenie KL Auschwitz jako pracownik cywilny niemieckiej firmy „Wagner”. Zaangażowany w działalność ruchu oporu – był łącznikiem brzeszczańskiej PPS. Przemycał do obozu lekarstwa, żywność oraz rekwizyty i dokumenty potrzebne do ucieczek. Aresztowany jesienią 1943 r., i uwieziony w więzieniu gestapo w Oswięcimiu, po kilkudniowym śledztwie odzyskał wolność.

Bibliografia: Ludzie dobrej woli Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 450.

 

MORGAŁA MAKSYMILIAN,

Więzień obozu Farge.

Urodzony 4.01.1900 r. w Józefowcu k.Katowic, syn Augustyna i Julii z d. Kubicki. Mając 13 lat brał już udział w akcjach agitacyjnych w Polskim Komitecie Plebiscytowym w Józefowcu. W 1915 r. podjął pracę w kopalni „Eminencja” w Katowicach – gdzie pracował do trzeciego powstania śląskiego. W tymże powstaniu tj. w 1921 r., brał czynny udział z bronią w ręku. Po powstaniu ponownie wrócił do pracy w kopalni „Eminencja”, gdzie pracował do drugiej wojny światowej. W okresie międzywojennym był bardzo aktywnym członkiem Związku Powstańców Śląskich oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Józefowcu. Na początku okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe do obozu pracy Farge k.Bremen w Niemczech, gdzie pracował przez trzy lata tj. do 1942 r. Od tego też roku, po ożenieniu się w Zabrzegu, w tej miejscowości się osiedlił i prowadził gospodarstwo rolne. Po wyzwoleniu, w uznaniu zasług dla aktywności w powstaniach – odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym I klasy. Zmarł 21.03.1981 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Zabrzeg 1995 r., s. 152.

 

MOTYKA RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2034.

Urodzony 27.11.1921 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Hańderek, zamieszkały w Wilkowicach. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie w kwietniu 1942 r. został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2034. Zginął 15.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7642/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:45, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 818; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 120.

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11